Lingua Latina

Procvičujeme slovní zásobu - archiváři #2

ELEMENTARY Vydáno dne 11.03.2010

V originálních větách doplníte chybějící slovo podle smyslu.Do jednotlivých vět doplňte podle smyslu slovo z nabídky. Všechna slovíčka najdete v našem slovníku. Buď použijte dvojité klikání - některé tvary se ale tímto způsobem zatím nevyhledají, proto zadejte hledané slovo (nejlépe v základním tvaru) do vyhledávání a slovník najde jeho význam.

  1. Dictam summam pecúniae ________ dominó Caroló solvere prómittimus.

  2. Bohémí Adalbertum in ________ éligébant.

  3. Singulís secundís fériís missam pró ________ cantábunt.

  4. Dux Boleslaus ________ sánctimóniálium ordinis sánctí Benedictí fundat.

  5. Temporibus régis Carolí in ________ Prágam multí hominés veniébant.

  6. Salútó dóminum ________ nostrum Carolum Quártum!

  7. Cúriam ________ in villá vícíná possidébitis.

  8. Rústicí ________ suó decimás dare débébunt.

  9. Litterás suás ________ et annúllat.

  10. Multás villás ________.

/p>


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Procvičujeme slovní zásobu - archiváři #1

Následující cvičení procvičí slovní zásobu všech, kteří dávají přednost středověkým textům, jednotlivá cvičení doplňují on-line slovní zásobu z učebnice Zachová, Jana: Latina pro historiky a archiváře.
STARTER

Procvičujeme slovní zásobu - zdrávka #2

V tomto cvičení si vyzkoušíte znalost další slovní zásoby.
STARTER

Procvičujeme slovní zásobu - klasika #2

Procvičte si svoji znalost základních slovíček klasické latiny.
Copyright info:

Zachová, Jana: Latina pro historiky a archiváře.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.