Lingua Latina

Procvičujeme tázací a vztažná zájmena #2

PRE Vydáno dne 09.07.2010

Podívejme se na cvičení s quis, quid, quí, quae, quodVyberte z nabídky správné zájmeno. Výklad najdete ZDE a ZDE.

  1. Mercátor est homó ________ emit et véndit.

  2. Réx omnia habet ________ vult.

  3. Canis animal est ________ cum hominibus vívit.

  4. Aurum est rés ________ omnés volunt.

  5. Librí ________ legimus pulchrí sunt.

  6. 6. Régína est fémina ________ cum marító suó regnat.

  7. ________ dabás pecuniás?

  8. Á ________ rosás obtinébás? Á Marcó, amícó meó.

  9. ________ est amor? Amor est sénsus máximus.

  10. Marcus et Paula vícíní nostrí sunt. Fílius ________ Gaius appellátur.

/p>


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme tázací a vztažná zájmena

Zde si můžete otestovat vaše znalosti tázacích a vztažných zájmen.
PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme tázací a vztažná zájmena - #3

Procvičme si vztažná a tázací zájmena v následujícím cvičení.
PRE-INTERMEDIATE

Vztažná zájmena

Vztažná zájmena se od těch tázacích příliš neliší, v podstatě jsou shodná s tázacími, jen se u nich nevyskytuje otazník. Existuje však skupina, která v tázacích není a která se částečně řadí do vztažných – „neurčitě vztažná.“ Více zde.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.