*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Mátrimónium

PRE Vydáno dne 16.10.2010

Nejprve si přečteme něco o manželství ve starověkém Římě, pak se naučíme nová slovíčka a přidáme cvičení.Mátrimónium

Rómání antíquí habébant dua mátrimónium genera. Prímum vocátur mátrimónium "cum manú", ubi fémina vocábátur "máter familiás" et erat in potestáte suí virí (patris familiae). Pater familiae potestátem vítae necisque habébat. Mátrimónium "cum manú" tria núptiárum genera habébat: Prímum vocátur "confarreátió". Hoc nómen oritur é páne farreó quem spónsí edébant inter caerimóniam. Aliud genus, simplicius, erat "coemptió", id est venditió ficta, quá pater fíliam spónsó trádébat. Tertium mátrimónií genus erat "úsus": vir et mulier erant mátrimónió coniúnctí sí únum annum úná habitáverant.

matrona In matrimónió, quod "sine manú" nómen habet, fémina "uxor" vocábátur. Uxor erat in potestáte patris suí, nón marítis.

Puellae poterant núbere post annum duodecimum, sed saepius inter annum quártum decimum et duodévícésimum.

Fémina, quae únum virum habébat, "univira" vocábátur. Mátróna (id est fémina in mátrimónió) domí omnibus occásiónibus stábat iúxtá marítum. Optima mátróna Rómána erat "casta, pudíca, lánifica et domiseda".

Slovní zásobu z článku si můžete procvičit ZDE.

 Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Mátrimónium - slovní zásoba

Slovíčka k tématu manželství ve starověkém Římě.
UPPER-INTERMEDIATE

C.I. Caesar: Commentarii de bello Gallico Liber I/3

3. část textu Caesarových Zápisků o válce galské, knihy první, kapitoly třetí. Tentokrát jsem k textu připojila krátké cvičení na slovní zásobu, která se v článku vyskytuje.
ADVANCED

Edikt milánský

V následujícím článku si představíme text jednoho velmi důležitého zákona, který vlastně ovlivnil celou naši kulturu, a totiž Edikt milánský z roku 313. Text je určen pokročilejším latinářům.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář