Lingua Latina

Mátrimónium

PRE Vydáno dne 16.10.2010

Nejprve si přečteme něco o manželství ve starověkém Římě, pak se naučíme nová slovíčka a přidáme cvičení.Mátrimónium

Rómání antíquí habébant dua mátrimónium genera. Prímum vocátur mátrimónium "cum manú", ubi fémina vocábátur "máter familiás" et erat in potestáte suí virí (patris familiae). Pater familiae potestátem vítae necisque habébat. Mátrimónium "cum manú" tria núptiárum genera habébat: Prímum vocátur "confarreátió". Hoc nómen oritur é páne farreó quem spónsí edébant inter caerimóniam. Aliud genus, simplicius, erat "coemptió", id est venditió ficta, quá pater fíliam spónsó trádébat. Tertium mátrimónií genus erat "úsus": vir et mulier erant mátrimónió coniúnctí sí únum annum úná habitáverant.

matrona In matrimónió, quod "sine manú" nómen habet, fémina "uxor" vocábátur. Uxor erat in potestáte patris suí, nón marítis.

Puellae poterant núbere post annum duodecimum, sed saepius inter annum quártum decimum et duodévícésimum.

Fémina, quae únum virum habébat, "univira" vocábátur. Mátróna (id est fémina in mátrimónió) domí omnibus occásiónibus stábat iúxtá marítum. Optima mátróna Rómána erat "casta, pudíca, lánifica et domiseda".

Slovní zásobu z článku si můžete procvičit ZDE.

 Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Mátrimónium - slovní zásoba

Slovíčka k tématu manželství ve starověkém Římě.
PRE-INTERMEDIATE

De Caniculo Catulaque pavimentum lavantibus

První kapitola Povídání o pejskovi a kočičce v latinském překladu.

ALL LEVELS

Věděli jste? - O výchově ve Spartě

Další článek starověkých reálií. Řecko a jeho kultura nepochybně ovlivnili kulturu celé Evropy. Podívejte se tedy, jak se vychovávaly děti ve Spartě.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.