*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Doplňujeme slovesnou řadu #2

PRE Vydáno dne 15.02.2011

Drilová cvičení jsou někdy velmi užitečná. Zvlášť, když se potřebujeme rychle a pokud možno důkladně naučit větší množství slovní zásoby. Pojďme si tedy procvičit slovesné řady.Co to jsou slovesné řady si můžete přečíst ZDE. Nyní si procvičíme slovesné řady nejčastěji používaných sloves 3. konjugace. Doplňte do rámečku chybějící slovesný tvar, pište s délkami. Po vyhodnocení se vám ukáží správné odpovědi.

1. beru –  – súmere – súmpsí – .
2. konám – agó – agere –  – .
3. odcházím – discédó – discédere – - .
4.  – pónó – ponere – - .
5. ukazuji – ostendó – ostendere – .
6. žiju – vívó – vívere –  – víctúrus
7. zanechávám – relinquó – relinquere – .
8. vedu – dúcó – dúcere – .
9. říkám – dícó – dícere – - .
10. žádám – petó – petere – -  .

/p>


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem - cvičení #1

Vazba akuzativu s infinitivem je v latině používána velmi často, procvičíme si ji na originálních větách, tentokrát ale z knihy nedávno napsané.
PRE-INTERMEDIATE

Nominativ s infinitivem - cvičení #1

Další infinitivní vazba, tentokrát jako cvičení v přítomném čase.
PRE-INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem - cvičení #3

Pro ty z vás, kteří s vazbou akuzativ s infinitivem teprve začínáte, jsem připravila cvičení, které má směřovat k pochopení základních pravidel.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář