Lingua Latina

Zachová Jana: Latina pro historiky a archiváře 22. lekce

PRE Vydáno dne 29.04.2011

Slovní zásoba z učebnice pro historické obory.Slovní zásobu uvádíme s laskavým svolením autorky učebnice.

arbiter
arbiter - rozhodčí, smírčí soudce

noun - -trí, m.

arbitrátor
arbitrátor - rozhodčí, smírčí soudce

noun - -óris, m.

 
at - ale, zato však

conjunction -

 
autem - však, pak

particle -

 
ballista - kuše

noun - -ae, f.

cantharus
cantharus - pohár

noun - -í, m.

 
cénseó - soudit, myslit, mít za to

verb - -ére, suí, sum

 
cremó - spalovat, upalovat

verb - -áre, áví, átum

 
délíró - bláznit, mýlit se

verb - -áre, áví, átum

 
déstinó - určit, stanovit

verb - -áre, áví, átum

 
détegó - odkrývat, odhalovat

verb - -ere, téxí, téctum

 
díripió - uchvátit, uloupit

verb - ere, ripuí, reptum

extrahó
extrahó - vytáhnout

verb - -ere, áxí, actum

 
falsus - vylhaný, klamný, mylný

us, a, um

 
famulus - služebník

noun - -í, m.

 
fidélitás - věrnost

noun - -átis, f.

 
homagium - poddanství, slib věrnosti

noun - -ií, n.

 
impeccábilis - bez hříchu, nemohoucí hřešit

is, e

 
incarnátió - vtělení

noun - -ónis,f.

 
incorruptus - neporušený, nezkažený

us, a, um

 
intró - vstupovat

verb - áre, áví, átum

libellus
libellus - knížka, dílko

noun - -í, m.

 
nisi - jestliže ne, kdyby ne

conjunction -

pástor
pástor - pastýř

noun - -óris, m.

 
peccó - hřešit, provinit se

verb - -áre, áví, átum

pecus
pecus - dobytek

noun - -oris, n.

 
placeó - líbit se, vyhovovat

verb - -ére, uí, placitúrus

praepositúra
praepositúra - proboštství

noun - -ae, f.

 
praeter - mimo, kromě

preposition - předložka s akuzativem čti: préter

 
profiteor - přiznat, vyznat se

verb - -érí, fessus sum

 
prónuntiátió - prohlášení, rozhodnutí

noun - -ónis, f.

propínó
propínó - podávat, nalévat, připít

verb - -áre, áví, átum

 
quotiénscumque - kolikrát, kdykoli

adverb - čti: /kvotyjénskumkve/

 
spéró - doufat

verb - -áre, áví, átum

 
stuba - světnice

noun - -ae, f.

 
tránsilió - přeskočit, vynechat

verb - -íre, uí, -

 
valdé - velmi

adverb -

 
viduó - učinit vdovou, odloučit od

verb - + abl. -áre, áví, átum

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Zachová Jana: Latina pro historiky a archiváře 21. lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro historiky a archiváře.
PRE-INTERMEDIATE

Zachová Jana: Latina pro historiky a archiváře - 20. lekce

Přidáme slovní zásobu pro historiky a archiváře.
INTERMEDIATE

Zachová Jana: Latina pro historiky, Lekce 13

Další slovní zásoba z učebnice pro historiky a archiváře.
Copyright info:

Zachová Jana: Latina pro historiky a archiváře, Praha 1996

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.