Lingua Latina

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 1. lekce

STARTER Vydáno dne 22.06.2011

Na českém trhu existují jen 2 učebnice „lékařské“ latiny pro střední školy. Pojďme se spolu naučit slovní zásobu z jedné z nich. Slovní zásobu jsme doplnili o nahrávku výslovnosti.Slovní zásobu uvádíme s laskavým svolením nakladatelství Informatorium. Knihu můžete zakoupit také v eshopu Libri Latini.
Nahrávka slovní zásoby

aorta
aorta - srdečnice

noun - -ae, f.

aqua
aqua - voda

noun - -ae, f. čti akva

artéria
artéria - tepna

noun - -ae, f.

 
cellula - buňka

noun - -ae, f.

collumna vertebrárum
collumna vertebrárum - páteř

noun - -ae, f.

columna
columna - sloup

noun - -ae, f.

 
esse - být

verb -

 
et - a, i

conjunction -

forma
forma - tvar, podoba

noun - -ae, f.

 
fossa - jamka

noun - -ae, f.

fráctúra
fráctúra - zlomenina

noun - -ae, f.

 
glandula - žláza

noun - -ae, f.

iánua
iánua - brána

noun - -ae, f.

 
in - v

preposition - na otázku kam se pojí s akuzativem, na otázku kde se pojí s ablativem

 
ínfrá - pod

preposition - pojí se s akuzativem

 
inter - během

preposition - předložka se pojí s akuzativem

 
inter - mezi

preposition - pojí se s akuzativem

 
lámina - destička

noun - -ae, f.

lingua
lingua - jazyk

noun - -ae, f.

mamma
mamma - prs, prsní žláza

noun - -ae, f.

porta
porta - brána

noun - -ae, f.

praeventia
praeventia - předcházení nemoci, prevence

noun - -ae, f.

 
prope - blízko

preposition - předložka s akuzativem

 
scapula - lopatka
AmE
Přehrát

noun - -ae, f.

 
sine - bez

preposition - pojí se s ablativem

 
spína - hřeben, trn

noun - -ae, f.

 
sub - pod
AmE
Přehrát

preposition - pojí se s ablativem i akuzativem

 
sunt - jsou

verb - sum, esse, fuí, futúrus

 
suprá - nad

preposition - předložka s akuzativem

véna
véna - žíla

noun - -ae, f.

 
véna portae - vrátnice

noun - - ae, f.

vertebra
vertebra - obratel
AmE
Přehrát

noun - -ae, f.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 15. lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro střední zdravotnické školy. Lekce je zaměřena na pravidelné stupňování adjektiv.
STARTER

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) - 2. lekce

Podívejme se na slovní zásobu z učebnice pro zdravotní sestřičky. Wordlist jsme doplnili zvukovou nahrávkou.
ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský pro SZŠ I. - 6. lekce

Slovní zásoba z učebnice, tentokrát substantiva 5. deklinace a další slovesa. Slovní zásobu jsme doplnili zvukovou nahrávkou.
Copyright info:

Jan Kábrt: Jazyk latinský I, Informatorium 1995.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.