Lingua Latina

Kábrt, Jan: Jazyk latinský I. (pro SZŠ) - 3. lekce

ELEMENTARY Vydáno dne 06.08.2011

Další slovní zásoba pro zdravotní sestry a bratry. Doplnili jsme zvukovou nahrávku slovíček.Slovní zásobu uvádíme s laskavým svolením nakladatele. Slovíčka se můžete naučit také při poslechu. Zvukovou stopu spustíte zde: 

 
ad exemplum - například

adverb -

 
adhibeó - přibírat, užívat

verb - -ére, uí, itum

ála
ála - křídlo

noun - -ae, f.

ála násí
ála násí - křídlo nosní, chřípí

noun -

 
bacillus - bacil

noun - -í, m.

 
causa - příčina, důvod

noun - -ae, f.

 
caveó - vystříhat se, mít se na pozoru

verb - -ére, cáví, cautum

costa
costa - žebro

noun - -ae, f.

 
cum - s
AmE
Přehrát

preposition - pojí se s ablativem

diphtheria
diphtheria - záškrt

noun - -ae, f. čti: /diftérija/

dorsum
dorsum - záda

noun - -í, n.

 
etiam - také

adverb - čti: /ecijam/

 
exemplum - příklad

-í, n.

ínstrúmentum
ínstrúmentum - nástroj

noun - -í, n.

 
lateó - být skryt, schovávat se, být v ústraní

verb - -ére, -uí, -

 
licet - možno, lze

verb - -ére, licuit i licitum est

 
licet - je dovoleno

verb - -ére, cuit - neosobní

medicámentum
medicámentum - lék

noun - -í, n.

medicus
medicus - lékař

noun - -í, m. Vir, qui aegrótós sánat.

membrum
membrum - končetina, úd

noun - -í, n.

misceó
misceó - míchat, směšovat

verb - -ére, miscuí, mixtum (mistum)

 
morbillí - spalničky

noun - -órum, m.

 
moveó - dojmout, pohnout

verb - -ére, móví, mótum Verba movent, exempla trahunt.

 
nisi - jestliže ne, kdyby ne

conjunction -

 
noceó - škodit

verb - -ére, uí, itum

 
nón - ne

- záporka

praeparó
praeparó - připravovat

verb - -áre, áví, átum

 
prohibeó - zabraňovat

verb - -ére, uí, itum

remedium
remedium - lék

noun - -ií, n.

 
saepe - často

adverb -

sceletum
sceletum - kostra

noun - -í, n. čti: /skeletum/

signum
signum - znamení

noun - -í, n.

 
studeó - snažit se

verb - ére, uí, -

 
ut - jak jako, aby, že

conjunction -

venénum
venénum - jed

noun - -í, n.

videó
videó - vidět

verb - -ére, vídí, vísum

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 15. lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro střední zdravotnické školy. Lekce je zaměřena na pravidelné stupňování adjektiv.
ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) - 4. lekce

Další slovní zásoba pro zdravotní sestry a bratry. Nyní doplněné o zvukovou nahrávku.
STARTER

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) - 2. lekce

Podívejme se na slovní zásobu z učebnice pro zdravotní sestřičky. Wordlist jsme doplnili zvukovou nahrávkou.
Copyright info:

Jan Kábrt: Jazyk latinský I, Informatorium

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.