Lingua Latina

Familia magna apud Romanos

ELEMENTARY Vydáno dne 24.02.2012

Poučte se o tom, jak Římané nazývali jednotlivé členy svých rozvětvených rodin.Familia magna apud Romanos

Již v několika předchozích článcích jste měli možnost procvičit si slovíčka týkající se členů rodiny. Tentokrát se na ně podíváme trochu více do hloubky. V následujícím schématu můžete vidět rozvětvenou rodinu a označení jejich členů tak, jak je nazývali staří Římané:

 

Arbor familiae

 

Na první pohled vidíme, že se rozlišuje mezi členy rodiny z matčiny nebo otcovy strany. To v češtině neznáme. U prarodičů se tak děje pouhým přídavným jménem máternus, a / paternus, a. Komplikovanější je ovšem situace na úrovni strýčku, tet, bratranců a sestřenic:

  • Strýc z matčiny strany je nazýván avunculus, teta pak mátertera. Jejich děti, tedy bratranec a sestřenice, sobrínus a sobrína.
  • Na otcově straně se pro strýce používá výraz patruus a pro tetu amita. Jejich děti jsou nazývány fráter / soror patruélis.

Další označení už záludnosti neskrývají. Všechna slovíčka si můžete opět zopakovat níže.

 

 
amita - teta (z otcovy strany)

noun - -ae, f. soror patris

 
aut - nebo

conjunction -

avia
avia - babička

noun - -ae, f. mater patris

 
avunculus - strýc (z matčiny strany)

noun - -í, m.

avus
avus - děda

noun - -í, m. pater patris

 
ego - já
BrE
Přehrát
AmE
Přehrát

pronoun -

fília
fília - dcera

noun - -ae, f.

fílius
fílius - syn

noun - -ií, m. (vok. fílí)

 
fráter patruélis - bratranec (z otcovy strany)

noun - -tris, m.

 
gener - zeť

noun - -erí, m.

marítus
marítus - manžel

noun - -í, m.

 
máter - matka

noun - mátris, f.

 
máternus - z matčiny strany

a, um

 
mátertera - teta (z matčiny strany)

noun - -ae, f. soror matris

nepós
nepós - vnuk, synovec

noun - -ótis, m.

neptis
neptis - vnučka

noun - -is, f.

 
núrus - snacha

noun - -ús, f.

pater
pater - otec

noun - patris, m.

 
paternus - z otcovy strany

a, um

 
patruus - strýc (z otcovy strany)

noun - -í, m.

proavia
proavia - prababička

noun - -ae, f.

proavus
proavus - praděd, praotec

noun - -í, m.

sobrína
sobrína - sestřenice (z matčiny strany)

noun - -ae, f.

sobrínus
sobrínus - bratranec (z matčiny strany)

noun - -í, m.

 
socer - tchán

noun - erí, m.

 
socrus - tchyně

noun - -ús, f. mater uxoris

 
soror patruélis - sestřenice (z otcovy strany)

noun - -óris, f.

 
uxor - manželka

noun - -óris, f.

vidua
vidua - vdova

noun - -ae, f.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Familia

Vyzkoušejte si slovní zásobu z okruhu tématu RODINA.
ELEMENTARY

Familia Marcí

Vyzkoušejte si, jak jste porozuměli Marcově vyprávění o své rodině.
ALL LEVELS

Jak učit podle učebnice Familia Romana?

Libri Latini a ALFA – Asociace učitelů klasické latiny pořádají Metodický seminář k učebnici Familia Romana. Tato učebnice se v Čechách používá již několik let, někteří učitelé si ale nejsou jisti, jakým způsobem z této knihy učit. Připravili jsme pro Vás tedy názorné ukázky výuky podle této učebnice a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé studenty latiny. Přijďte se podívat.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.