Lingua Latina

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) - 8. lekce

ELEMENTARY Vydáno dne 13.10.2013

Sedmá lekce je opakovací a neobsahuje žádnou novou slovní zásobu. V 8. lekci se seznámíte se substantivy 3. deklinace.Slovní zásobu uvádíme s laskavým svolením nakladatelství Informatorium.

 
abductió - odtažení

noun - -ónis, f.

 
abductor - odtahovač

noun - -óris, m.

articulátió
articulátió - kloub

noun - -ónis, f. čti: /artykulácijó/

 
atque - a, i, a též

conjunction -

 
átrium - síň, předsíň

noun - -í, n.

 
calor - teplo, teplota

noun - -óris, m.

caput
caput - hlava

noun - -itis, n.

 
contrárius - protivný, opačný

us, a, um

cor
cor - srdce

noun - -dis, n. organum, quod in corpore habémus et quod circulátiónem sanguinis efficit

corpus
corpus - tělo

noun - -oris, n.

 
dispositió - sklon, náchylnost

noun - -ónis, f.

 
dívidó - dělit, rozdělit

verb - ere, vísí, vísum

dolor
dolor - bolest, zármutek

noun - -óris, m.

 
é contrárió - naopak

adverb -

 
exténsió - natažení

noun - -ónis, f.

femur
femur - stehno

noun - -oris, n.

 
flexió - ohnutí, ohýbání

noun - -ónis, f.

 
foetor - zápach

noun - -óris, n.

 
fúnctió - činnost, funkce

noun - -ónis, f. čti: fúnkcijó

 
ínflammátió - zánět

noun - -ónis, f.

 
laesus - poškozený

us, a, um adjektivum 1. a 2. deklinace

 
magnus - velký

us, a, um adjektivum 1. a 2. deklinace

méns
méns - mysl

noun - mentis, f.

obésitás
obésitás - otylost

noun - -átis, f.

operátió
operátió - operace

noun - -ónis, f.

os
os - kost

noun - ossis, n.

ós
ós - ústa

noun - óris, n.

os femoris
os femoris - stehenní kost

noun -

portó
portó - nést, přinést

verb - -áre, áví, átum

 
rotátió - otáčení

noun - -ónis, f.

 
rubor - zčervenání, zarudnutí

noun - -óris, m.

 
sánus - zdravý

us, a, um nón est aegrótus

 
tumor - nádor, zduření
AmE
Přehrát

noun - -óris, m.

 
ulcus - vřed

noun - ulceris, n.

 
valétúdó - zdraví

noun - -inis, f.

 
ventriculus - žaludek

noun - -í, m.

ventriculus cordis
ventriculus cordis - komora srdeční

noun -

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka onlinePokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Kábrt, Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) - 10.lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro střední zdravotnické školy. Tentokrát je lekce zaměřena na stejnoslabičnou třetí deklinaci.
ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 15. lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro střední zdravotnické školy. Lekce je zaměřena na pravidelné stupňování adjektiv.
ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 14. lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro zdravotní sestry. Tentokrát je zaměřena na substantiva odvozená z řečtiny.
Copyright info:

Kábrt Jan: Jazyk latinský I, Informatorium

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.