*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

EST - SUNT

STARTER Vydáno dne 13.02.2015

Při studiu první lekce učebnice Familia Romana se setkáte se slovesem být ve dvou podobách: je – est, jsou – sunt. Procvičte si tyto tvary.Doplňujte do textu est – sunt, podle smyslu.
Vzor: ínsula parva est, ínsulae parvae sunt

  1. Gallia in Európá

  2. Syria et Arábia in Ásiá

  3. Nílus in Európá nón

  4. Rhénus et Dánuvius flúvií

  5. Sparta oppidum magnum

  6. Sparta et Athéna oppida Graeca .

  7. _ne Túsculum oppidum Rómánum?

  8. _ne Tiberis et Dánuvius flúvií magní?

  9. Atlanticus óceanus magnus.

  10. In Italiá multa oppida .Pokračovat můžete zde:

STARTER

Jak v latině fungují přídavná jména

V následujícím článku si vysvětlíme, jak v latině správně používáme přídavná jména. Prozatím si vystačíme s adjektivy 1. a 2. deklinace.
INTERMEDIATE

Exemplum - Jak se nelze zavděčit všem

Podívejme se na další krásné exemplum, tentokrát na starou známou pravdu, že se ještě nenarodil člověk ten, jenž by se zavděčil lidem všem…
STARTER

Jak poznáme deklinace nebo konjugace?

Již po velmi krátké době studia latiny mají studenti obvykle vtíravý pocit, že latina má tolik koncovek, že není nijak možné se v nich orientovat. Sice vás nepřesvědčím hned, že tomu tak není, alespoň si spolu ukážeme základní pravidla.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář