Lingua Latina

EST - SUNT

STARTER Vydáno dne 13.02.2015

Při studiu první lekce učebnice Familia Romana se setkáte se slovesem být ve dvou podobách: je – est, jsou – sunt. Procvičte si tyto tvary.Doplňujte do textu est – sunt, podle smyslu. Vzor: ínsula parva est, ínsulae parvae sunt

  1. Gallia in Európá

  2. Syria et Arábia in Ásiá

  3. Nílus in Európá nón

  4. Rhénus et Dánuvius flúvií

  5. Sparta oppidum magnum

  6. Sparta et Athéna oppida Graeca .

  7. ne Túsculum oppidum Rómánum?

  8. ne Tiberis et Dánuvius flúvií magní?

  9. Atlanticus óceanus magnus.

  10. In Italiá multa oppida .Pokračovat můžete zde:

STARTER

Videolekce: FR - první lekce I

Připravila jsem pro vás video s první částí první lekce učebnice Familia Romana.
STARTER

Procvičujeme sloveso ESSE

Následující cvičení je určeno zdravotním sestřičkám – latinským začátečnicím :-). Obsahuje jednoduché cvičení na doplňování tvarů EST a SUNT.
ELEMENTARY

Opakujeme slovesa #1

Cvičení je určeno všem, kteří se dostali až do páté lekce učebnice Familia Romana. Zaměřené je na doplňování sloves.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.