Lingua Latina

Expeditio periculosissima apud limitem Romanum - pars quínta

PRE Vydáno dne 25.05.2020

Cvičení na porozumění textu 5. kapitoly zjednodušené četby.  1. Quot personae sunt in imagine?

  2. Quot píla sunt in imágine?

  3. Antonymum k adjektivu tristis je:

  4. Quid est béstia?

  5. Ubi habuit interfector suam cicatricem?

  6. Vyhledejte antonymum ke slovu umquam:

  7. Vyhledejte antonymum ke slovu erráre:

  8. S jakým pádem se pojí sloveso adiuváre?

  9. Ve větě: „Monstra mihi vicum tuum…“

  10. Quid est in Germania?Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Expeditio periculosissima apud limitem Romanum - pars quarta

Procvičíte si porozumění 4. kapitoly zjednodušené latinské četby. Zopakujete si slovíčka a podíváme se také na některé slovesné vazby.

PRE-INTERMEDIATE

Expeditio periculosissima apud limitem Romanum - pars sexta

Další cvičení k porozumění textu ke zjednodušené četbě Tajemství na hranici.

PRE-INTERMEDIATE

Expeditio periculosissima apud limitem Romanum - pars septima

Sedmá kapitola zjednodušené četby a cvičení plné otázek na slovní zásobu.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.