Slovní zásoba k chorálu Attende Domine

Vydáno dne 07.03.2009

Naučte se on-line slovní zásobu z chorálu Attende Domine.Attende Domine - slovní zásoba

Zde si můžete on-line procvičit slovíčka, která se vyskytují v textu chorálu Attende Domine, který si můžete přečíst a poslechnout zde.

 

abluó
abluó - smýt, odčinit

verb - -ere, luí, -

attendó
attendó - dávat pozor, pozorně naslouchat

verb - -ere, tendí, tentum

auris
auris - ucho

noun - -is, f.

caelestis
caelestis - nebeský

-e

cónservó
cónservó - zachovat, uchovat

verb - -áre, áví, átum

crímen
crímen - vina, obvinění, žaloba

noun - -inis, n.

délictum
délictum - poklesek, provinění, zločin

noun - -í, n.

dextéra
dextéra - pravice

noun - -ae, f.

exaudió
exaudió - vyslyšet

verb - -íre, íví, ítum

 
fateor - přiznávat, vyznávat

verb - -érí, fassus sum (s ak.)

fleó
fleó - plakat

verb - -ére, éví, étum

gemitus
gemitus - lkání, nářek

noun - -ús, m.

iánua
iánua - brána

noun - -ae, f.

 
ignoscó - odpouštět, promíjet

verb - -ere, nóví, nótum

 
impius - bezbožný

-a, um

 
indulgeó - být shovívavý

verb - -ére, dulsí, -

 
innocéns - nevinný, neškodící

noun - -entis

macula
macula - skvrna, hanba

noun - -ae, f.

maiestás
maiestás - velikost, vznešenost, veličenstvo

noun - -átis, f.

 
misereor - smilovat se

verb - -érí, itus sum (s gen.)

 
occultus - skrytý, tajný

-a, um

oculus
oculus - oko

noun - -í, m.

pater
pater - otec

noun - patris, m.

 
peccó - hřešit, provinit se

verb - -áre, áví, átum

 
pietás - zbožnost, spravedlnost

noun - -átis, f.

 
placidus - laskavý, přívětivý

-a, um

prex
prex - prosba, modlitba

noun - -cis, f. (od slovesa precor)

 
quia - poněvadž, protože

conjunction -

redémptor
redémptor - vykupitel

noun - -óris, m.

redimó
redimó - vykoupit

verb - -ere, émí, emptum

rogó
rogó - prosit, tázat se

verb - -áre, áví, átum

 
sacer - svatý

-cra, crum

 
salús - spása, zdraví, zdar

noun - -útis, f.

 
sublevó - pozvednout

verb - -áre, áví, átum

 
summus - nejvyšší

-a,-um (superlativ od superus)

 
testis - svědek

noun - -is, m. i f. (gen. pl. testium)

via
via - cesta
AmE
Přehrát

noun - -ae, f.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>
Přepis bublinkové nápovědy: