Lingua Latina

Cvičení na základní lékařskou terminologii #1

INTERMEDIATE Vydáno dne 29.09.2008

V předchozím článku jsme se naučili některé řecké slovní základy a také důležité přípony, otestujte si, jak si to všechno pamatujete.Cvičení na základní latinskou terminologii #1

Z nabídky vyberte slovo, které odpovídá řecké předloze:

  1. myos

  2. ophtalmo-

  3. cardium

  4. encephalon

  5. próktos

  6. gaster

  7. adén

  8. glótta

  9. hystérá

  10. arthronPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Seznamujeme se s lékařskou terminologií #1

Ukážeme si několik základních přípon a slovních základů, které tvoří lékařskou terminologii.
PRE-INTERMEDIATE

Latinská lékařská terminologie #1

V článcích Základní slovní zásoba – zdrávka #1 – #10 jste se seznámili s těmi nejzákladnějšími slovíčky, která potřebují např. zdravotní sestřičky při svém studiu. V oddíle Latinské lékařské terminologie se seznámíte s další slovní zásobou nutnou pro studium lékařské vědy. Tento oddíl tedy navazuje na Základní slovní zásobu a rozšiřuje ji.
INTERMEDIATE

Řecká terminologie - cvičení #1

Pokročilejší studenti lékařské latiny si mohou procvičit orientaci v základních řeckých kmenech.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.