Lingua Latina

Adverbia tvořená od adjektiv 3. deklinace

ELEMENTARY Vydáno dne 22.11.2008

Další část výkladu o adverbiích, tentokrát o těch, která se tvoří z adjektiv 3. deklinace.Adverbia od adjektiv 3. deklinace

V prvním článku o adverbiích jsme si řekli, že se adverbia od adjektiv 1. a 2. deklinace tvoří příponou , podobně jako v češtině. Adverbiální přípona, kterou přidáme ke kmeni adjektiv 3. deklinace, je -ITER.

ÁCER, kmen je ÁCR- (dostaneme ho tak, že v gen. sg. odtrhneme -is) a přidáme -ITER = ÁCRITER - prudce

Pokud máme adjektivum zakončené na -ns, přidáme pouze -ER , např. frequéns - častý, frequent-is (genitiv sg.), FREQUENT-ER - často

Podobně:

- recens - nedávný - recenter - nedávno

- brevis - krátký - breviter - krátce

- félix - šťastný - féliciter - šťastně

- prúdens - rozumný - prúdenter - rozumně


Shrnutí

Adverbia od adjektiv tvoříme:

- příponou -é od adjektiv 1. a 2. deklinace

- příponou - iter od adjektiv 3. deklinace

- popř. pouze -er od adjektiv (participií prézenta) zakončených na -ns


Některá další adverbia

Jak už víte, některá adverbia se tvoří nepravidelně, popř. mají svůj tvar daný historicky (adjektivum, od kterého vznikly, už se nepoužívá a pod.), jsou to např. tato:

audax - audácter - odvážně

bene - dobře

male - špatně

véré - pravdivě X véró - vskutku

certé - zajisté X certó - určitě

crébró, saepe - často

ráró - zřídka

citó - rychle

séró - pozdě

falsó - mylně

facile - snadno

nón facile - nesnadno

difficulter - nesnadno (difficiliter)

multum - mnoho

ceterum - ostatně

iniúriá - neprávem

iúre - právem

vulgó - obecně

módó - jen

uta, sic - tak ....

 

 

 Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) - 8. lekce

Sedmá lekce je opakovací a neobsahuje žádnou novou slovní zásobu. V 8. lekci se seznámíte se substantivy 3. deklinace.
ELEMENTARY

Kábrt, Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) - 10.lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro střední zdravotnické školy. Tentokrát je lekce zaměřena na stejnoslabičnou třetí deklinaci.
ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 16. lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro zdravotní sestry. Lekce je zaměřená na nepravidelné stupňování adjektiv a adverbií.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.