Lingua Latina

5. deklinace

STARTER Vydáno dne 09.02.2009

V tomto článku se seznámíte s poslední latinskou deklinací.5. deklinace

Substantiva 5. deklinace jsou vždy feminina, vyjma diés, eí, , které je maskulinum. V následující tabulce si ukážeme dvě nejobvyklejší slova, která k této deklinaci řadíme: diés a rés. V lékařské latině se pak objevuje ještě celá řada dalších slov, jako seriés, scabiés a další. S plným skloňováním se v klasické latině ale setkáme jen u slov diés a rés. Ostatní slova mají už jen některé tvary.

5. deklinace
pád a číslosg.sg.pl.pl.
nom.di-és denr-és věcdiésrés
gen.di-éír-éídiérumrérum
dat.di-éír-éídiébusrébus
ak.di-emr-emdiésrés
abl.di-ér-édiébusrébus

Poznámky a nepravidelnosti

Slovo DIÉS může být také femininum, a to tehdy, označuje-li určitý den či lhůtu např. dié certá

Slovo RÉS má ve spojení s adjektivy různé významy: např. rés rústica , rés pública , rés secundae ., rés militáris , rés familiáris , rés adversae , rés bellica , rés gestae .Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský pro SZŠ I. - 6. lekce

Slovní zásoba z učebnice, tentokrát substantiva 5. deklinace a další slovesa. Slovní zásobu jsme doplnili zvukovou nahrávkou.
STARTER

5. deklinace

V tomto cvičení si procvičíte koncovky 5. deklinace. Slovní zásoba pro studenty zdravotnických o­borů.
ELEMENTARY

2. deklinace - zdrávka #5

Drilové cvičení pro budoucí zdravotní sestry a bratry.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.