Lingua Latina

Procvičujeme přivlastňovací zájmena

ELEMENTARY Vydáno dne 16.02.2009

Jednoduchý testík na procvičení přivlastňovacích zájmen. 1. Nevidím svého přítele.
  Amícum ________ nón videó.

 2. Jeho otci nevěřím.
  Patrí ________ nón crédó.

 3. Bohyně, slyš naše slova!
  Dea, audí verba ________!

 4. Muži milují své ženy.
  Virí féminás ________ amant.

 5. Připravujete svému vojevůdci nápoj.
  Ducí ________ pótiónem praeparátis.

 6. Zabíjel jsem tvou ovci.
  Ovem ________ interficébam.

 7. Král trestá svůj lid.
  Réx populum ________ púnit.

 8. Pověst vypráví o našem vojsku.
  Fábula dé exercitú ________ narrat.

 9. Chválíš jejich ortoky?
  Servós ________ laudás?

 10. Všechno své nosím s sebou.
  Omnia ________ mécum portó.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Přivlastňovací zájmena

Další skupinou zájmen, která rozhodně nesmí být opomenuta, jsou přivlastňovací zájmena, která nám pomáhají identifikovat vlastníka.
ELEMENTARY

Procvičujeme osobní a přivlastňovací zájmena #1

Zájmena, to je velká a složitá kapitola. Procvičte si její nejjednodušší část.
INTERMEDIATE

Procvičujeme zájmena

Opakování všech skupin zájmen.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.