Lingua Latina

3. konjugace

ELEMENTARY Vydáno dne 11.03.2009

V tomto článku si probereme další konjugační typ, 3. konjugaci se všemi jejími nepravidelnostmi.3. konjugace

Časování podle třetí konjugace obsahuje různé "nepravidelnosti", koncovky ale stále zůstávají stejné. Tradiční vzory jsou dva: legó a capió .

Podívejme se nejprve na základní časování, tj. v indikativu prézenta aktíva a pasíva:

3. konjugace indikativ prézenta aktíva a pasíva
1. os. sg.čtuleg-ójsem čtenleg-or
2. os. sg.čtešleg-i-sjsi čtenleg-e-ris
3. os. sg.čteleg-i-tje čtenleg-i-tur
1. os. pl.čtemeleg-i-musjsme čtenileg-i-mur
2. os. pl.čteteleg-i-tisjste čtenileg-i-miní
3. os. pl.čtouleg-u-ntjsou čtenileg-u-ntur

Obdobně pro vzor capió:

3. konjugace indikativ prézenta aktíva a pasíva
1. os. sg.chytámcapi-ójsem chytáncapi-or
2. os. sg.chytášcapi-sjsi chytáncape-ris
3. os. sg.chytácapi-tje chytáncapi-tur
1. os. pl.chytámecapi-musjsme chytánicapi-mur
2. os. pl.chytátecapi-tisjste chytánicapi-miní
3. os. pl.chytajícapi-untjsou chytánicapi-u-ntur

Podle vzoru capió se časují slovesa jako: cupió, ere , fació, ere , fugió, ere , rapió, ere , iació, ere atp.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) - 8. lekce

Sedmá lekce je opakovací a neobsahuje žádnou novou slovní zásobu. V 8. lekci se seznámíte se substantivy 3. deklinace.
ELEMENTARY

3. konjugace - imperfektum

Podíváme se na výklad tvoření minulého nedokonavého času u sloves 3. konjugace.
ELEMENTARY

Kábrt, Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) - 10.lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro střední zdravotnické školy. Tentokrát je lekce zaměřena na stejnoslabičnou třetí deklinaci.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.