*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

O filii et filiae

UPPER Vydáno dne 26.04.2009

Další ukázka z církevní latiny. Opět se jedná o chorální responsorium, tentokrát ale textově odpovídá době velikonoční.O filii et filiae

(v Jednotném kancionále číslo 411)

Text tohoto chorálního responsoria napsal J. Tisserand (zemřel 1494), jeho nápěv pochází z Francie z 15. století. Obsahem chorálu je líčení událostí kolem zmrtvýchvstání Ježíše Krista, takže se zpívá v době velikonoční. To ostatně můžeme poznat také podle slova alleluia, které samo o sobě vyjadřuje radost z Ježíšova vzkříšení. Původem však pochází z hebrejštiny a doslova znamená "chvalte Hospodina".

Na překlad je text poměrně náročný, protože většina sloves je zde v perfektu. S pomocí bublinkových nápověd to ale doufám zvládnete.
Můžete si poslechnout také nahrávku chorálu (z důvodu omezené velikosti souboru je rozdělena do tří částí).Nahrávku můžete spustit zde:


1. - 4. sloka


Nahrávku můžete spustit zde:


5. - 8. sloka


Nahrávku můžete spustit zde:


9. - 12. sloka

Responsorium: Alleluia, alleluia, alleluia.

1. O filii et filiae, Rex caelestis, Rex gloriae,
morte surrexit hodie.
Alleluia. R.

2. Et mane prima sabbati , ad ostium monumenti,
accesserunt discipuli. Alleluia. R.

3. Et Maria Magdalene, et Jacobi, et Salome,
venerunt
corpus ungere. Alleluia. R.

4. In albis sedens Angelus praedixit mulieribus:
In Galilaea est Dominus. Alleluia. R.

5. Et Joannes apostolus cucurrit Petro citius,
monumento venit prius. Alleluia. R.

6. Discipulis adstantibus , in medio stetit Christus,
dicens:
Pax vobis omnibus! Alleluia. R.

7. Ut intellexit Didymus , quia surrexerat Jesus,
remansit
fere dubius. Alleluia. R.

8. Vide, Thoma, vide latus, vide pedes, vide manus,
noli esse incredulus.
Alleluia. R.

9. Quando Thomas Christi latus, pedes vidit atque manus,
dixit:
Tu es Deus meus! Alleluia. R.

10. Beati qui non viderunt et firmiter crediderut,
vitam aeternam habebunt. Alleluia. R.

11. In hoc festo sanctissimo sit laus et iubilatio,
benedicamus Domino. Alleluia. R.

12. Ex quibus nos humillimas, devotas atque debitas,
Deo dicamus gratias. Alleluia. R.


Česká verze chorálu:

Pod stejným číslem najdeme v Jednotném kancionále také český text tohoto responsoria. Ale pozor! Jedná se o velice volný překlad.

1. Zazpívej, církvi, píseň chval, Ježíš, náš vítěz, slávy král,
dnes ráno z hrobu vzkříšen vstal. Aleluja.

2. Třetího dne za svítání zří přátelé Ježíšovi,
tentam je kámen hrobový. Aleluja.

3. A Magdalena Marie, a Jákoba a Salome
uctít šly tělo pohřbené. Aleluja.

4. Tam v bílém rouchu anděl stál a zprávu hned jim zvěstoval,
do Galileje Pán je zval. Aleluja.

5. A přítel Páně, svatý Jan, i Petra cestou předbíhal,
před prázdným hrobem v skále stál. Aleluja.

6. Pak vzkříšený a živý Pán sbor přátel svých navštívil sám,
zdraví je slovy: Pokoj vám! Aleluja.

7. Tam scházel Tomáš učedník, odmítal zprávě uvěřit,
Ježíš i jemu dal se zřít. Aleluja.

8. Hle, údy mé, Tomáši, viz, nezdráhej se a přistup blíž,
na rány mé si sáhnout smíš. Aleluja.

9. Již Tomáš Pána poznává, otvírá k chvále ústa svá:
Můj Pán a Bůh můj, vyznává. Aleluja.

10. Jsou blažení, kdo uvěří, co pouhým okem neuzří,
těm království mé náleží. Aleluja.

11. Ve svátky Páně vzkříšení vzdej chválu všechno stvoření,
Ježíši, dárci spasení. Aleluja.

12. Zajásej, církvi, písněmi, ať Bohu v nebi, na zemi
zpěv díkůvzdání stále zní. Aleluja.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pástor et leó

V tomto příběhu z raného křesťanství se společně vydáme za odvážným pastýřem a vděčným lvem. V textu se zaměříme na perfekta sloves všech konjugací.
ELEMENTARY

Salutem et pacem sanctam

Nově rozšířený latinský překlad známé české koledy.
ELEMENTARY

De Diana et Minerva

Jednoduchý text pro začátečníky, ve kterém si vyzkoušíte základní slovíčka a jednoduché tvary.
Copyright info:

Text: Jednotný kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí
Nahrávka: autor článku

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno O filii et filiae 1 5003 Od cyril poslední příspěvek
před 9 lety