*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

O filii et filiae

UPPER Vydáno dne 26.04.2009

Další ukázka z církevní latiny. Opět se jedná o chorální responsorium, tentokrát ale textově odpovídá době velikonoční.O filii et filiae

(v Jednotném kancionále číslo 411)

Text tohoto chorálního responsoria TTT napsal J. Tisserand (zemřel 1494), jeho nápěv pochází z Francie z 15. století. Obsahem chorálu je líčení událostí kolem zmrtvýchvstání Ježíše Krista, takže se zpívá v době velikonoční. To ostatně můžeme poznat také podle slova alleluia, které samo o sobě vyjadřuje radost z Ježíšova vzkříšení. Původem však pochází z hebrejštiny a doslova znamená “chvalte Hospodina”.

Na překlad je text poměrně náročný, protože většina sloves je zde v perfektu. S pomocí bublinkových nápověd to ale doufám zvládnete.
Můžete si poslechnout také nahrávku chorálu (z důvodu omezené velikosti souboru je rozdělena do tří částí).

Responsorium: Alleluia, alleluia, alleluia. TTT

1. O filii et filiae, Rex caelestis, Rex gloriae,
morte surrexit hodie. TTT Alleluia. R.

2. Et mane prima sabbati TTT , ad ostium TTT monumenti,
accesserunt TTT discipuli. TTT Alleluia. R.

3. Et Maria Magdalene, et Jacobi, et Salome,
venerunt TTT corpus ungere. TTT Alleluia. R.

4. In albis sedens Angelus TTT praedixit mulieribus: TTT
In Galilaea TTT est Dominus. Alleluia. R.

5. Et Joannes apostolus cucurrit TTT Petro citius, TTT
monumento venit prius. TTT Alleluia. R.

6. Discipulis adstantibus TTT , in medio stetit TTT Christus,
dicens: TTT Pax vobis omnibus! Alleluia. R. TTT

7. Ut intellexit TTT Didymus TTT , quia surrexerat TTT Jesus,
remansit TTT fere dubius. TTT Alleluia. R.

8. Vide, Thoma, vide latus, TTT vide pedes, vide manus,
noli esse incredulus. TTT Alleluia. R.

9. Quando TTT Thomas Christi latus, pedes vidit TTT atque TTT manus,
dixit: TTT Tu es Deus meus! Alleluia. R.

10. Beati qui non viderunt TTT et firmiter crediderut, TTT
vitam aeternam TTT habebunt. Alleluia. R.

11. In hoc festo TTT sanctissimo sit laus et iubilatio, TTT
benedicamus Domino. TTT Alleluia. R.

12. Ex quibus TTT nos humillimas, devotas atque debitas, TTT
Deo dicamus gratias. TTT Alleluia. R.


Česká verze chorálu:

Pod stejným číslem najdeme v Jednotném kancionále také český text tohoto responsoria. Ale pozor! Jedná se o velice volný překlad.

1. Zazpívej, církvi, píseň chval, Ježíš, náš vítěz, slávy král,
dnes ráno z hrobu vzkříšen vstal. Aleluja.

2. Třetího dne za svítání zří přátelé Ježíšovi,
tentam je kámen hrobový. Aleluja.

3. A Magdalena Marie, a Jákoba a Salome
uctít šly tělo pohřbené. Aleluja.

4. Tam v bílém rouchu anděl stál a zprávu hned jim zvěstoval,
do Galileje Pán je zval. Aleluja.

5. A přítel Páně, svatý Jan, i Petra cestou předbíhal,
před prázdným hrobem v skále stál. Aleluja.

6. Pak vzkříšený a živý Pán sbor přátel svých navštívil sám,
zdraví je slovy: Pokoj vám! Aleluja.

7. Tam scházel Tomáš učedník, odmítal zprávě uvěřit,
Ježíš i jemu dal se zřít. Aleluja.

8. Hle, údy mé, Tomáši, viz, nezdráhej se a přistup blíž,
na rány mé si sáhnout smíš. Aleluja.

9. Již Tomáš Pána poznává, otvírá k chvále ústa svá:
Můj Pán a Bůh můj, vyznává. Aleluja.

10. Jsou blažení, kdo uvěří, co pouhým okem neuzří,
těm království mé náleží. Aleluja.

11. Ve svátky Páně vzkříšení vzdej chválu všechno stvoření,
Ježíši, dárci spasení. Aleluja.

12. Zajásej, církvi, písněmi, ať Bohu v nebi, na zemi
zpěv díkůvzdání stále zní. Aleluja.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pástor et leó

V tomto příběhu z raného křesťanství se společně vydáme za odvážným pastýřem a vděčným lvem. V textu se zaměříme na perfekta sloves všech konjugací.
ELEMENTARY

Salutem et pacem sanctam

Nově rozšířený latinský překlad známé české koledy.
ELEMENTARY

De Diana et Minerva

Jednoduchý text pro začátečníky, ve kterém si vyzkoušíte základní slovíčka a jednoduché tvary.
Copyright info:

Text: Jednotný kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí
Nahrávka: autor článku

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno O filii et filiae 1 5204 Od cyril poslední příspěvek
před 9 lety