Lingua Latina

Perículum latínum VI

ELEMENTARY Vydáno dne 24.04.2009

Zopakujte si deklinace, konjugace v prézentním kmeni.Perículum latínum VI

Vyberte správné chybějící slovo ve větě. Slovíčka najdete v našem slovníku.

  1. Á Tháboritís TTT multa castra expugnábantur et oppida ________ délébantur.

  2. Honestum est pró pátria ________.

  3. Léx mortis est omnium ________ certissima.

  4. Rómání horribilí ________ aut in proelió aut in aquá de vítá décedunt. TTT

  5. Dea Ceres in omnibus regiónibus fíliam suam Proserpinam ________ et invenire non poterat.

  6. Multí philosophí Graecí ________ Rómam veniébant.

  7. Brévés sunt ________ diés.

  8. Únus pró omnibus, omnés pró ________ .

  9. Olim una ________ femina incognita apud regem erat.

  10. Amícís miserís ________ débés.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Periculum latinum V

Studenti klasických oborů si můžou vyzkoušet svoji znalost různých jevů pro pokročilejší začátečníky: deklinace, konjugace, imperfektum, futurum, zájmena atp.
STARTER

Periculum latinum I

Procvičte si svoje znalosti nejzákladnější latinské gramatiky: 1. a 2. deklinace a konjugací. Test je tentokrát určen pro studenty klasické latiny.
ELEMENTARY

Periculum latinum IX

Podíváme se na opakování koncovek všech deklinací a konjugací.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.