Lingua Latina

Periculum latinum V

ELEMENTARY Vydáno dne 23.02.2009

Studenti klasických oborů si můžou vyzkoušet svoji znalost různých jevů pro pokročilejší začátečníky: deklinace, konjugace, imperfektum, futurum, zájmena atp.Periculum latinum V

Vyberte z nabídky správnou možnost.

  1. Herí vespere avia nostra fabulam ________ .

  2. Parentés ________ díligó.

  3. Amícís miserís ________ débés.

  4. Mórés maiórum ________ órátóribus laudárí solent.

  5. ________ semper páréte!

  6. Pater meus multum ________ domí habet.

  7. Ad populós variós mórés ________ sunt.

  8. Multa et varia sunt ________ in marí genera.

  9. Apollónis oráculum erat ________ .

  10. ________ nomen est Iulia.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Periculum latinum #4

V tomto cvičení si můžete vyzkoušet jednoduchý překlad. Cvičení je určeno studentům klasických oborů.
ELEMENTARY

Periculum latinum VIII

Pro studenty klasické latiny další test obsahující základy latiny: deklinace, konjugace v prézentním kmeni, stupňování a předložky.
ELEMENTARY

Periculum latinum XI.

Podívejte se, jak ovládáte zájmena, příslovce, nebo třeba dativ přivlastňovací.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.