Lingua Latina

Periculum latinum V

ELEMENTARY Vydáno dne 23.02.2009

Studenti klasických oborů si můžou vyzkoušet svoji znalost různých jevů pro pokročilejší začátečníky: deklinace, konjugace, imperfektum, futurum, zájmena atp.Periculum latinum V

Vyberte z nabídky správnou možnost.

  1. Herí vespere avia nostra fabulam ________ .

  2. Parentés ________ díligó.

  3. Amícís miserís ________ débés.

  4. Mórés maiórum ________ órátóribus laudárí solent.

  5. ________ semper páréte!

  6. Pater meus multum ________ domí habet.

  7. Ad populós variós mórés ________ sunt.

  8. Multa et varia sunt ________ in marí genera.

  9. Apollónis oráculum erat ________ .

  10. ________ nomen est Iulia.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Periculum latinum I

Procvičte si svoje znalosti nejzákladnější latinské gramatiky: 1. a 2. deklinace a konjugací. Test je tentokrát určen pro studenty klasické latiny.
ELEMENTARY

Periculum latinum #4

V tomto cvičení si můžete vyzkoušet jednoduchý překlad. Cvičení je určeno studentům klasických oborů.
ELEMENTARY

Perículum latínum VII

Studenti klasické latiny si opět můžou vyzkoušet svoji orientaci v latinském textu.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.