Lingua Latina

Zápor

ELEMENTARY Vydáno dne 06.05.2009

V latině se zápor tvoří mnoha různými způsoby. Podívejme se nyní na ty jednodušší, vhodné pro začínající studenty.Zápor

K vyjádření záporu má latina celou řadu prostředků.

Záporná slova

Jednak v latině vyjadřují mnohá slova zápor sama o sobě svým složením. Např. taková slova jako
nemo - nikdo
nullus - žádný, nikdo
nihil - nic
numquam - nikdy
nusquam - nikde, nikam, odnikud
nego - popírám
ignoro - nevím, neznám


Pomocí jiného záporného slova

Latina dále používá zápornou spojku "a", respektive "a ne" tj. neque, kterou lze připojit např. k zájmenu a hned máme "záporné" zájmeno:

neque quisquam - a nikdo
neque quidquam - a nic
neque ullus - a žádný
neque usquam - a nikde
neque umquam - a nikdy


Záporkou non

Záporku non znají všichni už ze začátku svého studia latiny. Přidává se ke slovesu a mění jeho význam na záporný:

labórás - nón labórás

Pomocí této záporky můžeme popírat i celou větu:

např. Non scholae, sed vitae discimus. .
Hoc non dixi. .

Pokročilejší studenti pak znají záporku non z konjunktivů možnosti a konjunktivu rozvažovacího.


Záporkou haud

Tato záporka popírá nejčastěji jednotlivé slovo:

haud ita magnus - ne tak veliký
haud facile - nesnadno
haud scio - nevím
haud dubito - nepochybuji


Záporkou né

Záporka né je předmětem studia pokročilých studentů. Užívá se u projevů vůle a přání, při zákazu, záporném přání, jako spojka v účelových záporných větách, ve větách snahových, obavných. Výklad těchto jevů musí prozatím počkat.


Jeden zápor ?

V latině tak jako v mnoha jiných jazycích platí, že zápor je ve větě jen jeden. Pokud tedy opravdu chceme, aby věta byla záporná.

Nemo te salutavit. Nikdo tě nepozdravil.

ovšem jakmile přidám další zápor, vzájemně se ruší a posiluje se kladné vnímání věty (myslím, že matematika na to má i nějaký vzorec, ne?)

Nemo te non salutavit. Nikdo tě nebyl nepozdravil, Nebyl nikdo, kdo by tě nepozdravil, tj. Každý tě pozdravil.
nemo ... non - každý
nihil ... non - všechno
nullus ... non - někdo

Ale. Je-li non nikoli popíráním slovesa, ale samotného záporného významu, mění se i celý význam:

non nemo - leckdo
non nihil - něco
non nullí - někteří
non nusquam - někde
non numquam - někdy

Jiné to ale je, použijeme-li spojku neque-neque, tam zůstává význam záporný:

Nemo ex meis neque pater neque mater mihi te carior est. Nikdo z mých, ani otec, ani matka, mi není dražší než ty.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Záporná zájmena

Poslední neopomenutelnou skupinou zájmen jsou zájmena záporná. Nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný. V latině je to trochu pomíchané, zájmen jako takových je tam méně. Více se dočtete v tomto článku.
INTERMEDIATE

Festum Nativitatis Christi

Iam mense Ianuario anni 2023 paravi textum de Festo Nativitatis Christi apud Bohemos. Hunc textum vobis nunc propono ad legendum. Dozvíte se zde, jakou slovní zásobou lze popsat jednotlivé části slavnostního období, jak popsat vánoční výzdobu, slavnostní tabuli či pokrmy.

PRE-INTERMEDIATE

Laura Gibbs: Leo et canis

Laura Gibbs na svém webu nabízí ke čtení 1000 bajek pro mírně pokročilé. Uvádíme je s vysvětlivkami. Laura Gibbs olim fabulas Aesopianas scripsit, quas vobis explicatas propono.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.