*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Zachová, Jana: Latina pro historiky. Lekce 8.

ELEMENTARY Vydáno dne 26.05.2009

Další slovíčka z učebnice pro historiky a archiváře a také pro všechny, které zajímá středověká latinská slovní zásoba. 
anuus - roční

us, a, um

 
augeó - zvelebovat

verb - ére, auxí, auctum

 
augeó - zvětšovat

verb - ére, auxí, auctum

 
augeó - rozmnožovat

verb - -ére, auxí, auctum

 
canonicus - kanonický, řádný

us, a, um

 
capellánia - kaplanství, úřad kaplana

noun - -ae, f.

carnifex
carnifex - řezník, kat

noun - -icis, m.

 
celebró - konat, slavit, sloužit mši

verb - -áre, áví, átum

 
cénsus - plat, úrok
AmE
Přehrát

noun - ús, m.

 
cónfiteor - dát najevo, prohlásit

verb - érí, fessus sum

 
cónfiteor - vyznávat se, přiznat se

verb - -érí, fessus sum

 
cónfiteor - zpovídat se

verb - érí, fessus sum

 
conventus - shromáždění, konvent

noun - -ús, m.

 
créscó - růst, vzmáhat se, přibývat

verb - ere, éví -

domus
domus - dům

noun - -ús, f.

 
etiam - také

adverb - čti: /ecijam/

 
fériális - všední

-e dvojvýchodné adjektivum

 
fídés - víra

noun - -eí, f.

 
frúctus - výnos, důchod

noun - ús, m. středov.

frúctus
frúctus - plod, ovoce

noun - -ús, m.

 
haereticus - kacíř

noun - -í, m.

 
haereticus - kacířský

us, a, um

 
hérés - dědic, dědička

noun - -édis, m. i f.

 
christiánus - křesťanský

us, a, um

 
christiánus - křesťan

noun - -í, m.

 
impendó - vynaložit

verb - ere, endí, énsum

 
macellum - krámek, stánek, zvl. mastný krám

noun - -í, n.

manus
manus - ruka

noun - -ús, f.

 
marca - hřivna

noun - -ae, f.

 
medius - prostřední, poloviční

us, a, um

 
mírus - podivuhodný, neobyčejný

us, a, um

 
modus - způsob, míra

noun - -í, m.

 
nesció - nevědět

verb - -íre, íví, ítum

 
nótus - známý

us, a, um

 
parochiális - farní

is, -e dvojvýchodné adjektivum

 
posteá - potom

adverb -

 
praedicátió - velebení, kázání

noun - -ónis, f.

praedicátor
praedicátor - hlasatel, kazatel

noun - -óris, m.

 
príncipium - začátek

noun - -ií, n.

 
prófectus - výsledek

noun - -ús, m.

 
prófectus - užitek

noun - ús, m.

 
prófectus - prospěch

noun - -ús, m.

ratió
ratió - rozum
AmE
Přehrát

noun - -ónis, f.

 
ratió - způsob
AmE
Přehrát

noun - -ónis, f.

 
ratió - počet
AmE
Přehrát

noun - -ónis, f.

 
ratióne - z důvodu, kvůli, jako

 
recógnóscó - přiznat

verb - -ere, gnóví, gnitum

 
recógnóscó - prohlásit

verb - -ere, gnóví, gnitum

 
recógnóscó - znovu poznat, uznat

verb - -ere, gnóví, gnitum

 
reditus - příjem, důchod

noun - -ús,m.

 
reditus - návrat

noun - -ús, m.

sexágéna
sexágéna - kopa

noun - -ae, f. LX

 
spés - naděje

noun - -eí, f.

 
studium generále - vysoké učení, univerzita

noun - -ií, -is, n. universitás, -átis, f.

 
successor - nástupce
AmE
Přehrát

noun - -óris, m. e.g. post mortem regis novus rex

 
super - na, o, týkající se
AmE
Přehrát

preposition - + ablativ

 
úsus - užívání, použití

noun - -ús, m.

úsus
úsus - užitek, zisk

noun - -ús, m.

 
úsus - zvyk

noun - -ús, m.

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod. Více informací o tomto produktu naleznete zde.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>

Slovíčka uvádíme s laskavým svolením autorky učebnice.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Zachová Jana: Latina pro historiky a archiváře 21. lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro historiky a archiváře.
PRE-INTERMEDIATE

Zachová Jana: Latina pro historiky a archiváře 22. lekce

Slovní zásoba z učebnice pro historické obory.
PRE-INTERMEDIATE

Zachová Jana: Latina pro historiky - Lekce 16.

Další slovní zásoba z učebnice pro historiky a archiváře.
Copyright info:

Zachová, Jana: Latina pro historiky a archiváře, Praha 1996, 2005

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář