Lingua Latina

De patria nostra

ELEMENTARY Vydáno dne 12.06.2009

Tento článek vypráví o naší vlasti, je určen začátečníkům, ovšem přece jen obsahuje větší množství mluvnice – především substantiva 3. deklinace. Článek je také doplněn ilustrací paní Jany Pszczolkové.V tomto článku se objevuje řada gramatiky, která vám nemusí být úplně známa. Obtížnější místa jsou proto vysvětlena bublinkovou nápovědou. Slovíčka k tomuto článku si můžete nastudovat v samostatném článku ZDE. Najdete je také v našem slovníku.

De patriá nostrá

Namalovala Jana Pszczolková

 

Patria nostra, quae Bohemia appellátur, medium fere locum Europae tenet. Haec non est terra magna, sed pulchra. Hic agrós et hortós bene cultós vides, práta cum flóribus, silvás amoenás, fluviós piscium plenós. Incolae laboriosí et ingenuí sunt. Si patriam nostram peragrábis , urbés clarás et vicós parvás vidébis . Fóra urbium antiquís statuís et monumentís ornantur.

Inter urbés Bohemiae prima est Praga, olim caput regní. Apud poetás et scriptorés Praga aurea, vetusta atque turrita appellátur.

Patria nostra á multís scriptóribus celebrátur. In librís eórum clára historia pariter ac tempora nostra describuntur. Medió aevó pleríque scriptorés librós suós Latine scribébant. Cosmae Chronica Boemórum et Aeneae Silvii (Piccolomini) Historia Bohemica etiam nostrís temporibus leguntur. Suntne hí librí vobis notí?Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Slovíčka k textu De patria nostra

Naučte se on-line slovní zásobu k textu De patria nostra. Obsahuje velké množství důležité základní slovní zásoby.
INTERMEDIATE

Seneca: De otio et De tranquillitate animi

Jednota klasických filologů vydala v roce 2023 v edici Bilingua Senecovy spisy O životě v ústraní (De otio) a O duševním klidu (De tranquillitate animi) v překladu Edity Wolf. Knihu jsem pečlivě přečetla a výroky, které mě zaujaly, vám nyní předkládám k potěšení. In hoc textu vobis verba allata e libris Senecae De otio et De tranquillitate animi, quae elegi, propono,ut animum vestrum delectent.

PRE-INTERMEDIATE

De Colosseo

V tomto článku si přečtete, proč se Koloseum jmenuje Koloseum, kdy vzniklo a kdo ho nechal postavit.
Copyright info:

Eva Kuťáková, Dana Slabochová: Ad fontes cursus latinus, Praha 2007

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.