Lingua Latina

Procvičujeme ukazovací zájmena #1

PRE Vydáno dne 21.06.2009

Cvičení, ve kterém si můžete otestovat své znalosti ukazovacích zájmen. 1. Žák sám čte onu knihu.
  Discipulus ________ ________ librum légit.

 2. Tento muž je moudřejší než tamten.
  ________ vir sapientior quam ________ est

 3. Též otrokyni jsem pomohl včera.
  ________ servam herí adiuví.

 4. Tuto zemi čeká neštěstí.
  ________ regiónem miséria pertinet.

 5. Řekli jmse to samotné bohyni.
  Deae ________ id díximus.

 6. Obávám se toho zvířete.
  ________ animálem timeó.

 7. Tyto děti již dlouho bloudí v onom lese.
  ________ liberí iam diú in ________ silvá errant.

 8. Mezi těmi národy panuje nenávist.
  Inter ________ populós invidia imperat.

 9. Chtěl bych tuto dívku.
  ________ puellam vellérem..

 10. Ten muž a ta žena jsou přátelé.
  ________ vir et ________ fémina amicí sunt.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme ukazovací zájmena #2

Další článek, ve kterém zjistíte, jak na tom s demonstrativy vlastně jste.
PRE-INTERMEDIATE

Ukazovací zájmena #1

Ukazovacích zájmen je v latině několik, podobně jako v češtině. Ten, tento, tenhle, tamten, onen, sám, aj. V tomto článku se podíváme na skloňování třech z nich, která se užívají v závislosti na vzdálenosti od mluvčího.
PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme ukazovací zájmena #3

V tomto cvičení si vyzkoušíte orientaci ve tvarech zájmena hic, haec, hoc – ten, ta, to.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.