Lingua Latina

Procvičujeme ukazovací zájmena #2

PRE Vydáno dne 25.06.2009

Další článek, ve kterém zjistíte, jak na tom s demonstrativy vlastně jste. 1. Ten dům tam stál deset let.
  ________ domus ibí decem anní stábat.

 2. Pán toho domu tam stál deset let.
  Dominus ________ domús ibí decem anní stábat.

 3. Dívkám samotným nevěříme.
  Puellís ________ nón crédimus.

 4. S toutéž knihou přišel Lucius.
  Cum ________ libró Lucius vénit.

 5. Skočily z tamté vysoké hory.
  Ex ________ monte altó saltávérunt.

 6. Těmto otrokyním dej trest!
  ________ servís poenam dá!

 7. Přečetl jsem tu knihu od onoho básníka.
  ________________________________________ librum dé ________ poétá léxí.

 8. Caesar navštíví tatáž města.
  Caesar ________ urbés visitábit.

 9. Byl jsem pochválen králem samým.
  Á rége ________ laudátus sum.

 10. Před nimi zde žili Slované.
  Ante ________ híc Sláví vivébant.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme ukazovací zájmena #1

Cvičení, ve kterém si můžete otestovat své znalosti ukazovacích zájmen.
PRE-INTERMEDIATE

Ukazovací zájmena #2

V první části jsme si popsali taková tři důležitá zájmena s významy tento, tamten, onen. V tomto druhém dílu se podíváme na další, a sice „tentýž“, zájmeno kterým připodobňujeme, a „sám“, kterým důrazně vymezujeme.
PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme ukazovací zájmena #3

V tomto cvičení si vyzkoušíte orientaci ve tvarech zájmena hic, haec, hoc – ten, ta, to.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.