Lingua Latina

Tázací zájmena

PRE Vydáno dne 17.09.2009

Svět zájmen tvoří i skupiny tázací-vztažná, často shodná. V latině tomu není jinak, pochopitelně je několik rozdílů. V tomto článku jsou vyložena zájmena tázací – interrogativa.Tázací zájmena (pronomina interrogativa)

Každý den se ptáme na někoho, na něco nebo na vlastnost. Tázací zájmena jsou zkátka nepostradatelná. A ačkoliv latinu už v mluvené řeči moc nevyužijeme, ne vždy tomu tak bylo, tudíž byla interrogativa nepostradatelná v době, kdy se latinsky mluvilo.


KDO? CO?

Těmito otázkami se ptáme na osobu, zvíře či věc, jsou to tedy tázací zájmena se subjektivní platností.

Zájmeno KDO nerozlišuje rod ženský a mužský a množné číslo od jednotného, když se ptáme tímto zájmenem, nevíme, o koho se jedná, zda-li je to žena, muž, či ženy, muži, obojí.

Zájmena KDO + CO
Pád
KDO?
CO?
Nominativ
QUIS
QUID
Genitiv
CUIUS
CUIUS REI
Dativ
CUI
CUI REI
Akuzativ
QUEM
QUID
Vokativ
-
-
Ablativ
QUÓ
QUÁ

Střední rod používá výrazy se slovem RES. Je to proto, že se ptáme na věc, je to vlastně spojení tázacího zájmena "která" se substantivem věc:

CUIUS? x CUIUS REI? = čeho?
CUI x CUI REI? = čemu?
QUO? x QUA RE? = čem?


JAKÝ? KTERÝ?

Těmito otázkami se ptáme na vlastnost. Ta se vyjadřuje adjektivy (modrý, hubený, chytrý...), z toho vyplývá, že jsou to tázací zájmena s platností adjektivní.

Jednotné číslo
Pád
JAKÝ? KTERÝ?
JAKÁ? KTERÁ?
JAKÉ? KTERÉ?
Nominativ
QUÍ
QUAE
QUOD
Genitiv
CUIUS
CUIUS
CUIUS
Dativ
CUI
CUI
CUI
Akuzativ
QUEM
QUAM
QUOD
Vokativ
-
-
-
Ablativ
QUÓ
QUÁ
QUÓ
  • Jak si můžeme povšimnout, genitiv a dativ všech tří osob je stejný a opět má charakteristické koncovky mnohých zájmen -IUS a -I.
  • Akuzativ neutra je opět shodný, akuzativy maskulina a feminina mají koncovky prvních dvou deklinací (maskulinum EM namísto UM)
  • Ablativy jsou skloňované podle prvních dvou deklinací (Magistró, puellá, exempló)

 

Množné číslo
Pád
JACÍ? KTEŘÍ?
JAKÉ? KTERÉ?
JAKÁ? KTERÁ?
Nominativ
QUÍ
QUAE
QUAE
Genitiv
QUÓRUM
QUÁRUM
QUÓRUM
Dativ
QUIBUS
QUIBUS
QUIBUS
Akuzativ
QUÓS
QUÁS
QUAE
Vokativ
-
-
-
Ablativ
QUIBUS
QUIBUS
QUIBUS
  • Shodný nominativ a akuzativ neutra
  • Genitivy a akuzativy feminina+maskulina jsou skloňovány podle prvních dvou deklinací.
  • Dativ a ablativ jsou shodné, dále jsou shodné pro všechny tři rody a řídí se skloňováním třetí deklinace (-IBUS)

CUM

vyskytne-li se ablativ s předložkou CUM, pak stojí tato předložka za zájmenem a tvoří spolu jeden celek:

QUOCUM, QUACUM, QUIBUSCUM

 

Příklady:

Quis sero venit?

Cuius mater (est)?

De qua re dices?

Quem aut quod videtis?

Quae feminae in villa vivunt?

Cui viro non credis?

Quibuscum exercitibus pugnabant?Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme tázací a vztažná zájmena

Zde si můžete otestovat vaše znalosti tázacích a vztažných zájmen.
ELEMENTARY

Procvičujeme zájmena #3

Cvičení je určeno všem, kteří v učebnici Familia Romana pokročili do čtvrté lekce.
PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme tázací a vztažná zájmena - #3

Procvičme si vztažná a tázací zájmena v následujícím cvičení.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.