Lingua Latina

Některé učebnice latiny pro pokročilé

INTERMEDIATE Vydáno dne 24.06.2009

V tomto článku vás seznámím s učebnicemi latiny, které jsou přece jen určeny spíš pokročilejším studentům. Ani nadšenec – začátečník ale neudělá chybu, pokud se s knihami seznámí, obvykle totiž vysvětlují latinskou mluvnici od samého začátku ovšem s větším množstvím slovíček a obtížnějšími texty.Učebnice latiny pro pokročilé

Hned na úvod bych ráda upřesnila toto: učebnice, se kterými bych vás v tomto článku ráda seznámila, nejsou na našem trhu jediné, je to spíš jejich výběr, nebo také nahlédnutí do naší domácí knihovny :-). A za druhé, i když v nadpisu uvádím učebnice pro pokročilé, všechny knihy lze studovat i jako naprostý začátečník, možná by tedy bylo lepší říct, že se jedná o učebnice pro dospělé - obsahují výrazně větší množství slovní zásoby, než jakou obvykle vstřebávají středoškoláci a jsou to knihy vytvořené jako učebnice k různým seminářům a přednáškám na našich vysokých školách.

Latina pro vysoké školy - tzv. Bejlovec

Jako podtitul bychom mohli zvolit "oblíbená i zatracovaná". Kniha je dítětem autorského kolektivu Josef Bejlovec - Jan Janda - Eva Kamínková - Pavel Kucharský a Zdeněk Quitt. Znají ji především studenti nepovinné latiny, používá se jako univerzální učebnice na vysokých školách. Ve 26 lekcích vás provede veškerou latinskou mluvnicí, v úvodních článcích si procvičíte všechny probírané gramatické jevy, věty jsou originální a často se s nimi setkáte v čtených originálních dílech. Rozhodně je to učebnice, která provětrá vaše mozkové závity. Současně je ale neuvěřitelně konzervativní. Minimum možností procvičit si latinu aktivně. Druhá část učebnice obsahuje rozsáhlý soubor textů z různých oborů - najdete zde ukázky z literárních děl z oboru divadla, filozofie, historie, archívnictví, hudby, ukázky nápisů, recepty z kuchyně, stejně jako pitevní protokoly, ukázky z děl pojednávajících o léčení, astrologii a další. Každá ukázka je doplněná podrobnými vysvětlivkami, které vás spolehlivě dovedou ke správnému překladu. V závěru knihy je také užitečný latinsko-český a česko-latinský slovník. Kniha ale nutně vyžaduje ji studovat současně s Latinskou mluvnicí, která vyšla samostatně a je téměř nedostupná. Jednotlivé lekce totiž neobsahují výklad mluvnice, jen na něj odkazují právě do Latinské mluvnice. Byl by to určitě chvályhodný počin nakladatelství, kdyby zmiňovanou Latinskou mluvnici znovu vydalo. Jedná se totiž o velice kvalitní výklad všech záhad latinské mluvnice a to velmi srozumitelně a přehledně s celou řadou užitečných tabulek a poznámek. Latinská mluvnice by určitě neměla chybět v žádné knihovně milovníka tohoto starodávného jazyka.


Základní latinská mluvnice

Jak již název napovídá, nejedná se o učebnici, ale o mluvnici. Jejím autorem je František Novotný a kolektiv. Ačkoliv bylo první vydání Základní latinské mluvnice určeno pro potřeby středoškoláků, dnes patří tato učebnice mezi nejpodrobnější latinskou mluvnici, kterou máme. Je v ní úplně všechno, i když podle mého názoru je výše zmiňovaná Latinská mluvnice přehlednější. V této mluvnici se ale projevil systematický duch jeho autora. Je rozdělena na morfologii a syntax a můžete si být jistí, že s čímkoli se v latině setkáte, najdete v této mluvnici vysvětlené. Osobně vlastním reprint této mluvnice, jak jej v roce 1992 vydalo nakladatelství H+H, o novém vydání nevím.


Ad fontes cursus latinus

Toužíte-li se přiblížit mluvené latině, respektive ovládat latinu aktivně, pak je tato knížka určená právě vám. Patří mezi ty moderní učebnice, které u nás existují, i ona ale vznikla především jako učebnice pro konkrétní latinský seminář. Autorkami jsou paní Eva Kuťáková a Dana Slabochová. Knihu je možné si objednat v dobrém nakladatelství a vydání, které mám v knihovně je z roku 2007. Učebnice má dvě části, které se od sebe poněkud liší a to mimo jiné i grafickým zpracováním. Jedná se o cvičebnici, která opět v jednotlivých lekcích nevysvětluje gramatické jevy, pouze na ně odkazuje, jednotlivé výklady ale najdete v závěru učebnice. Veškerá cvičení jsou velmi živá a nutí uživatele používat hlavu a především přemýšlet nad získanými teoretickými znalostmi. Vložené texty se zaměřují na upevnění získaných znalostí, ukazují užívané jazykové obraty a slovní spojení. Jako příklad můžete využít odkaz na článek ZDE, ve kterém je vyprávění o naší zemi. Kdo zná obvyklá vyprávění De patria, musí při tomto textu zaplesat. Autorky si vysloveně zakládají na tom, abyste si pamatovali jednotlivá synonyma, slovíčka se učili v souvislostech, vždy znali příšlušná slovesa, opozita, atd. V učebnici najdete pojednání o latinských zkratkách, které musí uvítat každý, koho vzrušují nápisy nad branami starých domů, kostelních zvonech a pod. Některá cvičení jsou tzv. autokorektivní, tj. najdete k nim klíč. Je škoda, že klíč není u všech cvičení. V knize je také obrovské množství originálních textů a to především z českého latinského prostředí, čímž si nacvičíte především latinu středověkou, která se od té klasické tolik liší. Současně učebnice obsahuje obrovské množství slovní zásoby a také přehled zeměpisných a vlastních jmen vztahujících se k našemu prostředí a středověku. Velmi užitečná pomůcka.


Terminologiae medicae vestibulum

Tímto titulem potěším zájemce o latinskou lékařskou terminologii. Jedná se o zajímavě zpracovanou učebnici právě latinsko-řecké lékařské terminologie, opět určená k práci na vysoké škole, autorkou je paní prof. Dana Svobodová a vydání, která mám po dlouhých letech práce s kopiemi v knihovně, je také z roku 2007. V knize se seznámíte se značným množstvím slovní zásoby z lékařského oboru, ale především zásadami tvoření, předponami, příponami, skládáním tak, abyste se nemuseli všechno memorovat, ale s použitím vlastní hlavy mohli řadu pojmenování odvodit. Mluvnice tu není tak podstatná, ovšem osvojení si základů deklinací a práce s přídavnými jmény se samozřejmě nemůžete vyhnout. Kniha je velmi užitečná nejen pro mediky, ale určitě by prospěla i budoucím zdravotním sestřičkám. Jen upozorňuji, že jako všechny vysokoškolské učebnice obsahuje značné množství slovní zásoby, skoro bych řekla, že se to za noc nedá naučit.


Oborová skripta

Na závěr bych ráda upozornila, že existují velmi zajímavá skripta, např. Latina pro farmaceuty, nebo Latina pro teologické fakulty, takže každý, kdo by se rád přiučil latinské terminologii svého oboru, má šanci. Vy ostatní se nebojte navštěvovat naše stránky, protože i tady se o latině leccos dozvíte. :-)

Veškeré učebnice latiny, ale také originální texty a překlady, najdete v našem spřáteleném e-shopu www.librilatini.cz

 Pokračovat můžete zde:

STARTER

Učebnice latiny

V tomto článku si představíme nejběžnější učebnice latiny, které lze pořídit na našem trhu.
ALL LEVELS

Učebnice "lékařské" latiny

Podívejme se na přehled dostupných učebnic tzv. lékařské latiny pro střední i vysoké školy.
STARTER

Via latina I/III - kontrolní překlad

Třetí část první lekce učebnice Via latina. Kontrolní překlad slouží samoukům ke kontrole pochopení textu.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.