Lingua Latina

Slovní zásoba k článku Fériae adsunt!

STARTER Vydáno dne 04.07.2009

Procvičte si neznámá slovíčka z článku o letních prázdninách. 
adsum - být přítomen

verb - adesse, adfuí (i affuí)

aestivus
aestivus - letní

-a, um

arbor
arbor - strom

noun - -oris, f.

balneó
balneó - koupat

verb - -áre, áví, átum

 
castellum - hrádek, tvrz

noun - -í, n.

castrum
castrum - hrad

noun - -í, n.

 
cognóscó - poznávat

verb - -ere, cognóví, cognitum

dépónó
dépónó - odkládat

verb - -ere, posuí, positum

 
désum - chybět, nedostávat se, scházet

verb - déesse, défuí

eó
- jít

verb - íre, ií, itúrus (nepravidelné sloveso)

 
fériae - prázdniny

noun - -árum, f.

gaudeó
gaudeó - radovat se

verb - gaudére, gávísus sum (s ablativem)

 
híc - zde

adverb -

lúdus
lúdus - hra

noun - -í, m.

ménsis
ménsis - měsíc

noun - -is, m.

 
monumentum - památka, pomník

noun - -í, n.

 
occurró - běžet, jít vstříc

verb - -ere, currí, cursum

properó
properó - pospíchat

verb - -áre, áví, átum

recreátió
recreátió - odpočinutí, zotavení

noun - -ónis, f.

sól
sól - slunce

noun - sólis, m.

umbra
umbra - stín

noun - -ae, f.

vetus
vetus - starý

-eris

 
vísitó - navštívit

verb - -áre, áví, átum

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka onlinePokračovat můžete zde:

STARTER

Fériae adsunt!

Krátký text o prázdninách pro začínající studenty doplněný také nahrávkou.
ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 15. lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro střední zdravotnické školy. Lekce je zaměřena na pravidelné stupňování adjektiv.
INTERMEDIATE

Slovní zásoba k Ordo missae

Naučte se on-line slovní zásobu, se kterou se můžete setkat v pokoncilním latinském mešním řádu.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.