Lingua Latina

Fériae adsunt!

STARTER Vydáno dne 06.07.2010

Krátký text o prázdninách pro začínající studenty doplněný také nahrávkou.Fériae adsunt!

sol
Gaudéte discipulí omnés! Iam tempus fériárum aestivárum híc est. Studia vestra désunt, nunc ménsés duós recreátiónis habétis. Dépónite librós vestrós et ad lúdum properáte. Fériae aestivae plenae sólis et amícórum sunt. Omnés tempus pulchrum habent. Amámus fériás!

castellumEt quid agitur in fériís?
In umbrá arborum librós legere potestis. Aut cum amícís vestrís balneárí, aut vetera monumenta, castra et castella visitáre íte. Etiam multós amícós nóvós occurrere et multás rés dé regiónibus externís cognóscere potestis. Ergó tempus bonum habéte!

Verba ignóta híc discere potestis.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Slovní zásoba k článku Fériae adsunt!

Procvičte si neznámá slovíčka z článku o letních prázdninách.
ADVANCED

Exemplum o hloupém chlapci - originální text

V následujícím článku si budete moct přečíst originální, neupravovaný text tohoto krásného exempla.
INTERMEDIATE

Před Draculou

Na začátku letošního roku vyšla zajímavá kniha s podtitulem archeologie upíra. Její součástí jsou také středověké a raně novověké latinské texty o upírech s českým překladem. S laskavým svolením nakladatelství Argo Vám v tomto článku jeden zajímavý latinský text o upírech ukážeme.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.