Lingua Latina

Záludné sloveso VINCERE

ELEMENTARY Vydáno dne 12.09.2009

Toto sloveso často mate, znamená totiž vítězit nad někým, tedy být někým poražen.Záludné slovíčko VINCÓ, ERE

Podívejte se na tento příklad:

Mílités nostrí vincunt. Naši vojáci vítězí.

vincerea srovnejte s příkladem:

Inimící vincuntur. Nepřátelé prohrávají.

Sloveso vincó, ere totiž znamená vítězit nad někým, tedy také být někým poražen, vlastně "je nade mnou zvítězeno."

Je-li u slovesa předmět a aktivní tvar, překládáme jako přemáháme někoho, vítězíme nad někým, tj:

Tháborités inimícós vincunt.
Schola nostra scholam tuam vincit.

Je-li sloveso v pasívu a s ablativem, překládáme, že jsme poraženi kým:

Schola tua á scholá nostrá vincitur.
Marcus á Pauló vincitur.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Procvičujeme sloveso esse

V následujícím cvičení si vyzkoušíte sloveso esse v přítomném čase.
INTERMEDIATE

Procvičujeme sloveso DO

Procvičte si, jak jste se naučili tvary slovesa dávám.
STARTER

Procvičujeme sloveso ESSE

Následující cvičení je určeno zdravotním sestřičkám – latinským začátečnicím :-). Obsahuje jednoduché cvičení na doplňování tvarů EST a SUNT.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.