Lingua Latina

Neurčitá zájmena

INTERMEDIATE Vydáno dne 26.09.2009

Neurčitá zájmena jsou poměrně obsáhlou skupinou, která dělá často problémy, protože tvarů je zde mnoho a jsou si velmi podobné.Zájmena neurčitá (pronomina indefinita)

Pro správné skloňování neurčitých zájmen je potřebná jedna věc, a scive umět skloňovat tázací zájmena QUIS, QUID, QUI, QUAE, QUOD. Pokud tato zájmena ovládáte, nebudete mít žádný problém se zájmeny neurčitými. Pokud si nejste jistí, projděte si znovu výklad zájmen tázacích zde. Stejně jako v češtině, mají neurčitá zájmena povětšinou dvě složky - jednu, která se skloňuje, druhou, která je neměnná.

NĚKDO, NĚCO

Pro tyto výrazy se užívá zájmen QUIS, QUID
Tedy stejně jako tázací či vztažné kdo-co

Můžeme užít i zájmen ALIQUIS, ALIQUID,

Po záporuse užívá zájmen QUISQUAM, QUIDQUAM

NĚJAKÝ, NĚKTERÝ

Tato zájmena lze vyjádřit trojicí QUIS, QUAE, QUOD, popřípadě QUÍ, QUAE, QUOD
Skloňování bude stejné jako u tázacích zájmen jaký-který

Nebo můžeme užít zájmena ALIQUÍ, ALIQUAE, ALIQUOD, resp. ALIQUIS, ALIQUAE, ALIQUOD

JAKÝSI, KTERÝSI

Zájmena QUÍDAM, QUAEDAM, QUODDAM

KDOSI, COSI

Zájmena QUÍDAM, QUIDDAM

KDOKOLI, COKOLI

Používáme buď již řečené (neurčitě-vztažné) QUISQUIS, QUIDQUID, QUICUMQUE, QUAECUMQUE, QUODCUMQUE

nebo QUÍVÍS, QUIDVÍS

LECKDO, LECCOS

Zájmena QUÍLIBET, QUIDLIBET

LECKTERÝ, LECJAKÝ

Zájmena QUÍLIBET, QUAELIBET, QUODLIBET

KAŽDÝ

Zájmenaq QUISQUE, QUIDQUE nebo QUÍQUE, QUAEQUE, QUODQUE

 

Závěr

Jak můžete vidět, neurčitá zájmena jsou velmi obsáhlá a rozhodně bych nedoporučoval se je učit nazpaměť všechna, ani já je nazpaměť neumím a dokážu bez toho žít. Použijte tento článek jen jako jakýsi přehled a jedno dvě si zapamatujte. To bohatě stačí.

 Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Přivlastňovací zájmena

Další skupinou zájmen, která rozhodně nesmí být opomenuta, jsou přivlastňovací zájmena, která nám pomáhají identifikovat vlastníka.
ELEMENTARY

Osobní zájmena

Ačkoliv se osobních zájmen v latině užívalo o poznání řidčeji než v jazyce českém, je mnoho případů, kde se s nimi setkáme a jejich znalost je žádoucí.
PRE-INTERMEDIATE

Tázací zájmena

Svět zájmen tvoří i skupiny tázací-vztažná, často shodná. V latině tomu není jinak, pochopitelně je několik rozdílů. V tomto článku jsou vyložena zájmena tázací – interrogativa.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.