Lingua Latina

První věty - četba pro začátečníky #4

STARTER Vydáno dne 20.09.2009

V tomto článku se opět vrátíme k základní slovní zásobě a mluvnici. Tentokrát ale použijeme text jako cvičení.V tomto testu si vyzkoušíte základní slovní zásobu a první mluvnici. Do rámečků vždy doplňte tvar příslušného slova v závorce ve správném tvaru. Na závěr si můžete nechat test vyhodnotit, ukáží se vám správné odpovědi a také vysvětlení těch špatných.


Scaena príma: Julia et Quintus.
Julia: Quinte, spectá! Puellam (parvus, a, um) vidés?
Quintus: Videó. Cúr puella rosás (pulcher, a, um) (portó, áre)?
Julia:Puella rosás (amó, áre). Etiamrósás (amó, áre).
Quintus nótat: Julia (rosa, ae, f.) amat.


Scaena secunda: Márcus et Quintus.
Quintus Marcum (vocó, áre).
Quintus: Marce, Julia (rosa, ae, f.) amat.
Marcus: Bene, portá (Julia, ae, f.) rosás!
Quintus:Ignoró, ubí rosae (esse).
Marcus:Rosae ripam (aqua) (ornó, áre).


Scaena tertia:
Quintus apud
aquae:.
Híc silva est, híc flúmen, sed ubi (rosa, ae, f.) sunt? Rosae nón (videó, ére).
„Rosae (ripa, ae, f.) aquae (ornó, áre),“ memoriá tenet Quintus.
Quintus spectat et rosás (videó, ére). Quíntus (laetus, a, um) est. Rosás pró (Julia, ae, f.) (habeó, ére). Quintus (Julia) amat. Julia amat (Quintus, í, m.).

/p>

 Pokračovat můžete zde:

STARTER

První věty - četba pro začátečníky #1

V tomto článku si úplný začátečník – samouk může vyzkoušet tvoření jednoduchých vět za pomoci základní slovní zásoby a první mluvnice – slovesa esse, 1. deklinace a 1. konjugace
STARTER

První věty - četba pro začátečníky #2

Pro samouky je v tomto článku několik vět, které procvičí stavbu latinské věty a gramatiku 1. a 2. deklinace a 1. a 2. konjugace.
STARTER

První věty - četba pro začátečníky #3

Přidejme další jednoduchý textík pro začátečníky a s ním další slovní zásobu.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.