Lingua Latina

Procvičujeme základní mluvnici #10

STARTER Vydáno dne 24.10.2009

Ještě jednou se podíváme na slovesa 1. a 2. konjugace.Doplňte do rámečků správné tvary sloves v závorce. Jednotlivá slovíčka najdete v našem slovníku.

míles

1. Discipula improba á magistrís (castígó, áre).
2. Virí probí bene discipulós suós (éducó, áre).
3. Rosae pulchrae puellam (ornó, áre).
4. In scholá magistrí et discipulí (sum, esse).
5. Incolae pró patriá bene (laboró, áre).
6. Serva pigra á dominá (moneó, ére).
7. Aegrótus á medicó (sánó, áre).
8. Dominus servó (imperó, áre).
9. Quó s/lightbulb.png" alt="TTT" /> (properó, áre), amící?
10. Cúr (castígó, áre) á magistró, puer?
11. Salvé, magister, puerí té (salútó, áre).
12. Boní líberí librós bonós (amó, áre).
13. Puerí arás deórum (ornó, áre).
14. In belló multa (sum, esse) proelia.

/p>


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Procvičujeme základní mluvnici #4

Další doplňovací cvičení k procvičení první deklinace.
ELEMENTARY

Procvičujeme základní mluvnici #18

Další opakovací test, ve kterém procvičíte všechny deklinace a konjugace.
STARTER

Procvičujeme základní mluvnici - #1

Začátečníci si v seriálu doplňovacích cvičení mohou vyzkoušet svoji znalost základní gramatiky.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.