Lingua Latina

Lingua Latina per se illustrata

ALL LEVELS Vydáno dne 09.11.2009

V tomto článku se můžete seznámit se zcela novou učebnicí, alespoň na našem trhu, a s její zajímavou výukovou metodou.LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA

LLPSI"Latina vysvětlená sama sebou" je název učebnic latinského jazyka od Hanse H. Ørberga. Tento kurz je založen na tzv. přirozené metodě výuky, díky které se studenti učí cizí jazyk podobně jako svůj mateřský. Na počátku se setkávají jen s nejjednoduššími větami, jejichž smysl snadno pochopí z kontextu. Nová slova se vysvětlují ať už slovy jim známými, nebo přes obrázky, podobně jako svého času navrhl Jan Amos Komenský ve svém Světu v obrazech (Orbis sensualium pictus). Gramatika je předkládána pozvolně, a to tak, aby její pochopení bylo co nejpřirozenější a aby se díky mnoha příkladům dostala tak říkajíc do krve. V celé knize není jediné slovo česky, vše je napsáno latinsky. Přesto by studenti měli na konci kurzu všemu rozumět, měli by být schopni latinsky psát, latinsky mluvit, latinsky myslet a především mít ničím nerušenou radost ze čtení latinsky psané literatury.


Celý kurz se dělí na dvě části, z nichž každou tvoří pečlivě sestavená učebnice v latinském jazyku, opatřená vysvětlujícími ilustracemi. Tyto dva základní kameny doplňují latinská cvičení EXERCITIA LATINA a příručka pro studenty LATINE DISCO, která přístupnou formou vysvětluje gramatiku jednotlivých kapitol v národním jazyce. Její české znění je k dispozici jen pro první polovinu kurzu, zatímco příručka pro druhou polovinu je zatím jen v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině a dánštině.


První kniha FAMILIA ROMANA (Římská rodina) vypravuje příběh římské rodiny z počátku 2. století n.l. a seznamuje studenty s jejím každodenním životem. Ve druhém svazku, který se jmenuje ROMA AETERNA (Věčný Řím), se čím dál častěji setkávají s původními texty o římských dějinách, mytologii a filozofii.


Po absolvování kurzu by studenti měli znát více jak 4000 latinských slov, tedy asi 90% nejpoužívanější slovní zásoby. Měli by mít již přečteny vybrané autentické texty od Ovidia, Catulla, Vergilia, Livia, Cicerona a mnoha dalších a následně přistoupit k četbě téměř všech klasických autorů.


Učebnice Hanse H. Ørberga se již používají v mnoha zemích po celém světě včetně České republiky a osvědčují se i jako učebnice latiny pro samouky. Zatím však nejsou k dostání v běžném prodeji - jejich propagaci a hromadné objednávky zajišťuje Circulus Latinus Pragenus (?Pražský latinský kroužek").Pokračovat můžete zde:

STARTER

Seznamte se s 2. deklinací

2. deklinace je dalším stupínkem k poznání latinské mluvnice. Po jejím zvládnutí si už můžete přečíst jednoduché texty.
INTERMEDIATE

Seznamujeme se s lékařskou terminologií #1

Ukážeme si několik základních přípon a slovních základů, které tvoří lékařskou terminologii.
INTERMEDIATE

Pange Lingua

Podívejme se na ukázku z církevní latiny, která je i dnes velice rozšířená a užívaná. V článku si můžete poslechnout a přečíst úryvek chorálu Pange Lingua, jak jej napsal svatý Tomáš Akvinský.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.