*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Dé aetáte aureá

ELEMENTARY Vydáno dne 07.12.2009

K procvičení mluvnice jsou nejlepší jednoduché texty. Tentokrát se přeneseme do římského bájesloví a dozvíme se něco o zlatém věku, kdy se lidé vzájemně ctili a nevedli války.Dé aetáte aureá

regió Antíquís temporibus in mundó Sáturnus deus régnábat, aetás aurea erat. Omnés hominés beátí erant, iústitiam colébant, fidem servábant. Nón erant magistrátús, nón erant légés, iúdicés nón púniébant, nón erant mílités, nón erant návés, urbés moenibus nón cingébantur. Hominés neque bella indícébant, neque cópiás in aciem édúcébant neque acié cónflígébant. Vér erat aeternum et Zephyrí mulcébant flórés sine sémine nátós. Flúmina lactis fluébant, dé ílice mel stillábat, dé rámís arborum dulcia póma suppeditábat. Sed mórés hominum et tempora paulátim mútábantur, tempestátés, perícula bellí, metus, pallida mors appropinquábant. Aetás aurea numquam reveniet.

Slovní zásobu k tomuto textu si můžete nastudovat zde:

 
aetás - věk, doba

noun - -átis, f. čti /étás/

aureus
aureus - zlatý

us, a, um

 
cingó - ohrazovat, opevňovat

verb - -ere, cínxí, cínctum

conflígó
conflígó - srážet se

verb - -ere, flíxí, flíctum c. aciem - v boji

 
fídés - víra

noun - -eí, f.

ílex
ílex - dub

noun - -icis, f.

inarátus
inarátus - nezoraný

us, a, um

 
indícó - vypovídat

verb - - ere, díxí, dictum

lac
lac - mléko

noun - -tis, n.

mel
mel - med

noun - mellis, n.

metus
metus - strach

noun - -ús, m.

moenia
moenia - hradby

noun - -ium, n.

mulceó
mulceó - hladit, ovívat

verb - -ére, mulsí, mulsum

mundus
mundus - svět

noun - -í, m.

 
nátus - narozený, vyrostlý

us, a, um

 
pallidus - bledý, zsinalý

us, a, um

 
paulátim - znenáhla

adverb -

rámus
rámus - větev

noun - -í, m.

stilló
stilló - stékat, kanout

verb - -áre, áví, átum

suppeditó
suppeditó - hojně poskytovat

verb - -áre, áví, átum

zephyrus
zephyrus - lahodný vánek, západní vítr

noun - -í, m.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Dé capellís

Na prázdninová slunečná odpoledne jsem pro vás připravila českou pohádku v latinském podání. Obrázky nám tentokrát namaloval Jan Čečák ml.
ELEMENTARY

Slovíčka k textu De patria nostra

Naučte se on-line slovní zásobu k textu De patria nostra. Obsahuje velké množství důležité základní slovní zásoby.
ELEMENTARY

De Philosophia

Krátký text podle Cicerona, který oslavuje filozofii jako matku všech věd a na kterém si navíc procvičíte stupňování adjektiv. Nově jsou v našem slovníku přidaná všechna slovíčka z článku. Stačí je zadat do vyhledávání.
Copyright info:

Kamil Fürst: Latinská cvičebnice, 1945.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Dé aetáte aureá 3 381 Od wisdomoverseas poslední příspěvek
před 4 měsíci