Lingua Latina

Participium prézenta

ELEMENTARY Vydáno dne 20.01.2010

Složitý název pro jednoduchý gramatický tvar. Podívejte se, jak se participium tvoří a co vyjadřuje.Participium prézenta

Jedná se o příčestí činné, protože ale řada z vás netuší, co to znamená ani v češtině, podívejte se na tyto příklady:

pater laudáns - chválící otec, otec, který zrovna teď chválí
magister scríbens - píšící učitel, učitel, který zrovna teď píše
matrí venientí - komu čemu přicházející matce, komu čemu matce, která zrovna přichází

Jedná se o tvar, který odvozujeme od slovesa podle tohoto vzorce:

slovesný kmen + (é) ns

laudá-ns
moné-ns
scríb-é-ns
cupi-é-ns
veni-é-ns

Participium prézenta se skloňuje jako adjektiva III. deklinace.

laudáns, laudantis, laudantí, laudantem, laudante....

Mílités fortiter pugnantés laudantur.
Inter servós rebellantés Spartacus dux erat.
Magister epistulam scríbéns, cibum edébat.
Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Fábula dé ove albá errante

Studentka Pavla pro vás vytvořila další zajímavý text, tentokrát s novou gramatikou – především participii prézenta a deponentními slovesy.
ELEMENTARY

Participium prézenta - cvičení #1

Procvičme si tvoření participií prézenta.
INTERMEDIATE

Konjunktiv prézenta

Podívejme se na další z konjunktivů – způsobů spojovacích. Tentokrát se jedná o konjunktiv přítomného času, tedy prézenta.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.