*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Fábula dé ove albá errante

ELEMENTARY Vydáno dne 05.03.2016

Studentka Pavla pro vás vytvořila další zajímavý text, tentokrát s novou gramatikou – především participii prézenta a deponentními slovesy.Fábula dé ove albá errante

Máne pástor it cum ovibus et cane suó in campum, quis apud víllam dominí eius situs est. Pánem sécum fert sed nón aquam, quod aquam é rívó bibere solet. Aqua in rívó púra et frígida est nam vér est ac áér frígidus est. Pástor ad campum advénit ac arborem altam intuétur in quá umbrá iacére vult nam fessus est. Pástor iubet canem suum ovés serváre et dormit. Ecce, quod audit? Canem suum látráre audit ergó excitat et surgit. Faciem suam aquá é rívó lavat atque ovés numeráre incipit. At úna ovis abest! Pástor metuit nam lupum híc esse putat. Prope campum silva est ubi lupí occultant opperientés ovés errantés. Pástor ovem suam albam vocat et canem suum iubet ovem reperíre. Canis vestígia ovis reperit et silvam petit. Dum canis látrat, ovis in silvá currit erráns et báláns nam ipsa in silvá verétur. Canis ovem bálántem audit et spectat. Ovis laetáns ad pástorem accurit quí eam complectitur et inquit: “Tu es minima ovis mea. Mécum es!” ovis parva Pástor ovem sánam esse gaudet. Pauló post vesper est. Pástor ad víllam egreditur ubi dominus eius pástorem suum opperitur atque eam salútat: “Salvé, pástore!” “Salvé, domine!” inquit pástor. “Quómodo sé habés domine?” “Bene sé habeó, sed líberí improbí sunt et magistró suó sevéró párére nón volunt. Eós nunc puníre necesse est. Ergó puerí ovés técum in campum ferre possunt. Cum magistró in lúdó esse nón volunt, pástorí in campó quinque diés servíre possunt.” Pástor rídet et dominum suum bonum patrem esse putat ac ab eó abit. Nox advenit et omnés iam in cubiculís suís fenestrís clausís cubant.

  1. Quae pars anní est?

  2. Quid pástor sécum nón fert?

  3. Quem pástor metuit?

  4. Quid lupí in silvá agunt?

  5. Cúr omnés fenestrís clausís cubant?Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Fabula de cervucula alba

V rámci cvičení na letní škole Accademia Vivarium novum jsem si přeložila svoji oblíbenou pohádku od Františka Hrubína O bílé laňce. Trochu jsem ji zkrátila, ale i tak věřím, že se vám bude líbit přinejmenším jako mně, když jsem byla opravdu malá.

PRE-INTERMEDIATE

Konjunktiv prézenta slovesa ESSE

Podíváme se na slovesné tvary, kterým se říká konjunktiv prézenta. Jak se tvoří a jak se používají.
ELEMENTARY

Fabula de dente aegroto

V rámci letní školy Accademia Vivarium Novum vznikly také rozmanité texty. V tomto článku zavzpomínáte na to, jak vám zubař trhal nemocný zub.

Copyright info:

napsala: Pavla Péterová nakreslila: Lucie Jedličková cvičení: Lenka Jedličková

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Fábula dé ove albá errante 3 596 Od wisdomoverseas poslední příspěvek
před 4 měsíci