Lingua Latina

Seinerová Vlasta: Latina pro zdravotnické školy Lekce 13.

ELEMENTARY Vydáno dne 23.01.2010

Ve třinácté lekci se naučíte substantiva 4. deklinace.Slovní zásobu uvádíme s laskavým svolením autorky učebnice.

 
aut - nebo

conjunction -

 
bonus - dobrý
BrE
Přehrát
AmE
Přehrát

us,a,um

circulátórius
circulátórius - oběhový

us, a, um

 
collápsus - zhroucení, kolaps

noun - -ús, m.

cornú
cornú - roh

noun - -ús, n.

cursus
cursus - běh

noun - ús, m.

 
décubitus - proleženina

noun - -ús, m.

 
décursus - průběh

noun - -ús, m.

digestórius
digestórius - zažívací, trávicí

us, a, um

fétus
fétus - plod

noun - -ús, m.

genú
genú - koleno

noun - -ús, n.

gustus
gustus - chuť

noun - -ús, m.

 
ictus - úder

noun - -ús, m.

immobilitás
immobilitás - nehybnost

noun - -átis, f.

 
ínfarctus - infarkt

noun - -ús, m.

 
ínfirmus - nepevný

us, a, um

olfactus
olfactus - čich

noun - -ús, m.

partus
partus - porod

noun - -ús, m.

 
pulsus - puls, tep

noun - -ús, m.

 
saepe - často

adverb -

 
sénsus - smysl

noun - -ús, m.

situs
situs - ležící, položený

us, a, um

 
situs - poloha, pozice

noun - -ús, m.

 
spontáneus - samovolný

us, a, um

 
status - stav
AmE
Přehrát

noun - -ús, m.

 
sterilisátus - sterilizovaný

us, a, um

 
táctus - hmat

noun - -ús, m.

 
úsus - užívání, použití

noun - -ús, m.

 
valgus - vbočený

us, a, um

 
várus - vybočený

us, a, um

vísus
vísus - zrak

noun - -ús, m.

 
vomitus - zvracení

noun - -ús, m.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Seinerová, Vlasta: Latina pro zdravotnické školy, Lekce 7.

V 7. lekci se probírají substantiva 3. deklinace, slovní zásobu si můžete procvičit v následujícím článku.
ELEMENTARY

Seinerová, Vlasta: Latina pro zdravotnické školy, Lekce 4.

V druhé lekci z učebnice se probírají substantiva 2. deklinace. Slovní zásobu se můžete s námi naučit on-line.
ELEMENTARY

Seinerová, Vlasta: Latina pro zdravotnické školy, Lekce 5.

V páté lekci si proberete adjektiva 1. a 2. deklinace, slovní zásobu se on-line můžete naučit v tomto článku.
Copyright info:

Seinerová, VLasta: Latina. Úvod do latinské terminologie pro střední školy se zdravotnickým zaměřením. Praha 2007

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.