Lingua Latina

Konjunktiv prézenta slovesa ESSE a složenin #1

PRE Vydáno dne 03.03.2010

Výklad máme za sebou, podíváme se na cvičení, nejprve jen slova a jejich tvary.Vyberte z nabídky správnou možnost - takovou, která nejlépe odpovídá zadání. Významy jednotlivých složenin si můžete nastudovat ZDE a výklad konjunktivu prézenta ZDE.

  1. buďme ________

  2. ať prospívají ________

  3. ať se zúčastní ________ (on)

  4. ať nechybím ________

  5. ať prospěješ ________

  6. kéž pomůžete ________

  7. ať zůstanu naživu ________

  8. ať nepřekážíš ________

  9. kéž stojí v čele (on) ________

  10. neškoďme ________

/p>


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Konjunktiv prézenta slovesa ESSE

Podíváme se na slovesné tvary, kterým se říká konjunktiv prézenta. Jak se tvoří a jak se používají.
PRE-INTERMEDIATE

Konjunktiv prézenta slovesa ESSE a složenin #2

Vybrala jsem několik okřídlených vět a rčení, na kterých si procvičíme konjunktiv prézenta aktíva slovesa ESSE a jeho složenin.
ELEMENTARY

Procvičujeme složeniny slovesa ESSE #1

V překladovém cvičení si vyzkoušíme složeniny slovesa ESSE, tj. slovesa pomáhám, chybím, mohu atp.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.