Lingua Latina

Živá latina (nejen) na internetu

ALL LEVELS Vydáno dne 16.03.2010

Je latina mrtvý jazyk? Seznamte se s živou latinou, latinskými spolky a školami v Evropě, České republice i jinde ve světě.Živá latina (nejen) na internetu

 

Latina je mrtvá! Ať žije latina! (Latein ist tot, es lebe Latein!) - tak zní nadpis německy psaných dějin latinské literatury od profesora Wilfrieda Stroha z Mnichova . Jeho kniha se stala německým bestsellerem. O latině se říká, že patří mezi mrtvé jazyky... Ale je tomu tak doopravdy? A je-li skutečně mrtvá, není to spíše její výhodou? Zahrnuje totiž množství kvalitní literatury téměř ze všech oborů lidské činnosti. Jejím prostřednictvím se můžeme leccos dozvědět o naší kultuře, civilizaci i o nás samých. Jak ale co nejlépe porozumět latinským textům bez pomoci slovníku? Jak udržet v hlavě latinskou gramatiku, slovesné tvary a všechny výjimky? Asi nejpřirozenější cestou je číst a tento jazyk aktivně používat - prospějeme tím sobě, svým znalostem i ostatním, kteří se snaží o totéž. I ostatní však mohou chybovat. Nezapomínejte tedy, že přímá četba latinských autorů je nenahraditelná - z nich koneckonců čerpáme slovní zásobu i pro živou latinu. Následuje velmi stručný přehled nejvýznamnějších latinských společností, kroužků a škol v Evropě i u nás.

- Latinské společnosti mezinárodního významu

A.L.F. - Academia Latinitati fovendae (Latinská akademie) je mezinárodní společnost se sídlem v Římě, jejímiž členy jsou významné osobnosti klasických studií z celého světa (za Českou republiku prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. z Univerzity Karlovy v Praze). Již před čtyřiceti lety si její zakladatelé, někteří až z Turecka, Ameriky a Japonska, vytkli jako své hlavní cíle rozvíjení latinských studií, zdůrazňování významu latinské tradice pro současnost i budoucnost lidstva, v neposlední řadě i prosazování efektivnějších metod výuky tohoto jazyka. Akademie pořádá každé čtyři roky mezinárodní latinské kongresy a semináře, např. v roce 2009 v bavorském Řezně.

Opus fundatum Latinitas (Nadace Latinitas) je nezisková organizace, založená v roce 1976 ve Vatikánu, jejímž úkolem je péče o kvalitu latinského vzdělání na církevních univerzitách, seminářích, školách, v neposlední řadě i další rozvoj studií o latinském starověku a středověku. Nadace Latinitas pravidelně vydává stejnojmenný latinský časopis, pořádá latinské semináře a soutěž Certamen Vaticanum.

MELISSA - sodalitas perenni Latinitati dicata (Melissa - sdružení pro věčnou latinu; řec. melissa = "včela") je belgická nezisková organizace, založená v roce 1986 v Bruselu. Její členové si vytkli za cíl aktivní podporu latiny jakožto živého jazyka a také snahy o její co nejefektivnější výuku. Pravidelně se scházejí, vydávají stejnojmenný latinský dvouměsíčník a v oblasti didaktiky bezprostředně spolupracují se základní a střední školou Schola nova (viz níže).

L.V.P.A. - Latinitatis Vivae Provehendae Associatio (Sdružení pro živou latinu; lat. lupa = "vlčice") je občanské sdružení, založené v roce 1987 v městě Xanthen nad Rýnem. Ačkoliv se společnost řídí německým právem, její členové a příznivci pocházejí i z Itálie, Polska, Maďarska, České republiky a dalších zemí. Sdružení každoročně připravuje jedno nebo i několik latinských setkání na různá témata, v některých letech i týdenní semináře živé latiny (např. 2006 v Praze, 2007 v Krakově, 2009 ve Vídni).

Societas Latina (Latinská společnost) byla založena v roce 1973 při Sárské univerzitě v Německu a časopisu Vox Latina, o němž na našich stránkách pojednává zvláštní článek. V jejím čele stál dlouho její zakladatel P. Caelestius Eichenseer, po jehož úmrtí převzala vedení prof. Sigrides Albert. Společnost pořádá latinské semináře a pokračuje ve vydávání latinského časopisu Vox Latina.

- Latinské akademie a školy v Evropě

Academia Vivarium Novum je vydavatelství a mezinárodní škola se sídlem v Římě, jejíž historie se začala odvíjet již na přelomu 80. a 90. let minulého století na ostrově Vivara v jihoitalské Kampánii. Myšlenkově navazuje na Vivarium, které v 6. století založil učenec Cassiodorus, a velkou pozornost věnuje latinskému humanismu, též řečtině, dějinám umění, filozofii apod. Studenti z různých zemí a kontinentů (mj. i z České republiky) mezi sebou komunikují latinsky. Proto je pobyt na Akademii zpravidla podmíněn dostatečnou (byť třeba jen pasivní) znalostí latiny. Od akademického roku 2010/2011 však budou otevřeny i speciální kurzy pro začátečníky. Škola nepatří žádné církvi, je nadkonfesní, nicméně sídlí v církevní budově, a tak zatím neumožňuje studium dívkám. Na roční studijní pobyt v Akademii je možné získat stipendium.
Ve spolupráci s dalšími společnostmi (např. PHILIA - Phratria Iuvenum Latinitatem Investigantium Alentiumque) pořádá Akademie mezinárodní latinské kongresy a semináře - např. Humanitas v Neapoli (2007) a Litterarum vis v Szegedu a Budapešti (2008).

Schola nova (Nová škola) je základní a střední škola se sídlem poblíž Bruselu, založená rodiči svých prvních studentů v roce 1995. Svým zaměřením navazuje na tradici klasického řecko-latinského vzdělání a humanistické ideály s důrazem na všestranný rozvoj osobnosti žáka, jeho schopností i kritického úsudku. Studenti dokončují na této škole svá studia až o dva roky dříve než na státních školách a nacházejí široké uplatnění. Škola spolupracuje se společností MELISSA v Bruselu i s akademií Vivarium Novum v Římě.

- Menší latinské společnosti a kroužky

Živé latině se kromě zmíněných akademií a společností věnují též menší latinské společnosti, sdružení, formální i neformální kroužky, jejichž jazykem je latina. Náplň jejich činnosti a cíle jsou veskrze různorodé - od běžné latinské konverzace až po pořádání seminářů a propagaci nových metod výuky. Mezi bezpočet takových spolků patří např. Circulus Latinus Panormitanus, Societas Latina Cracoviensis, Societas Latina Vallisoletana, Circulus Latinus Zagrabiensis, Circulus Latinus Matritensis apod.

- Živá latina v České republice

Circulus Latinus Pragenus (Pražský latinský kroužek) je neformální sdružení příznivců latiny, založené v závěru pražského latinského semináře v roce 2006. Jeho prvními moderátory se stali studenti latiny z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pocházející z Prahy, Jihlavy, Třebíče, Banské Bystrice, nejnověji i z Brna a Uničova. Kroužek pořádá latinská setkání, která bývají oznamována na internetových stránkách kroužku, případně v rámci skupiny na sociální síti Facebook. Druhou významnou oblastí činnosti kroužku je popularizace přirozené neboli přímé metody výuky na českých středních školách (učebnice Lingua Latina per se illustrata). Kroužek spolupracuje i s dalšími zahraničními i domácími společnostmi, např. s českou Asociací učitelů klasických jazyků a akademií Vivarium Novum v Římě.

LVPA - Ludi Variantur, Plausus Augetur je neformální divadelní spolek studentů latiny z pražské Filozofické fakulty UK, založený v roce 2006. Premiéry představení se konají obvykle před Vánoci na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze, reprízy pak na dalších latinských akcích po celé republice, mj. i pro učitele a studenty gymnázií.

Latinským divadlem a zpěvem latinských písní se zabývají i další společnosti, které sice již nepatří do oblasti živé latiny, ale přesto je nelze opomenout. Školním jezuitským divadlem se zabývá divadelní spolek Lauriger, gregoriánskému zpěvu se věnuje např. Schola Gregoriana Pragensis

Hodiny živé latiny a latinské semináře se konají i v rámci výuky na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze.

- Další aktivity

Internetové diskuse, chaty: SCHOLA, YLE Colloquia Latina
Latinské zprávy: YLE Nuntii Latini, Ephemeris - Nuntii Latini Universi

- Další odkazy

Další užitečné odkazy týkající se živé latiny v Evropě i na dalších světadílech, slovníků, pomůcek a dalších užitečných stránek naleznete na webu Pražského latinského kroužku nebo Knihovny internetových odkazů Katolické církve v České republice.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Vítejte na webu Latina-zdarma.cz

Latina je velmi krásný, současně ale také velmi obtížný jazyk. Proto jsou tu naše stránky, aby vás učení latiny bavilo.
STARTER

Seznamte se s 2. deklinací

2. deklinace je dalším stupínkem k poznání latinské mluvnice. Po jejím zvládnutí si už můžete přečíst jednoduché texty.
STARTER

Výuková videa - latina

Ve spolupráci s Khanovou školou jsem pro Vás připravila několik videolekcí, které Vás provedou základní latinskou gramatikou.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.