Lingua Latina

Perfektum a plusquamperfektum - cvičení 1

INTERMEDIATE Vydáno dne 07.04.2024

Nejprve si procvičíme tvoření tvarů sloves v perfektu a v plusquamperfektu, tentokrát výběrem z nabídky, aby bylo cvičení pro začátek snazší.Perfektum a plusquamperfektum – cvičení 1

Pro začátek vyzkoušíme tvary perfekta a pluquamperfekta vybíráním z nabídky. Cílem je uvědomit si, jak jsou si tvary perfekta a plusquamperfekta blízké.

Nezapomeňte: perfektum i plusquamperfektum aktívum se tvoří z perfektního kme­ne

perfektum i plusquamperfektum pasívum se tvoří ze **supinového kmene **

V následujícím cvičení vždy vyberte ten slovesný tvar z nabídky, který odpovídá zadanému tvaru slovesa. Vždy je zadaný tvar v perfektu a vy hledejte tvar v plusquamperfektu. Vždy ve stejné osobně, čísle, rodu (aktivum a pasivum) i rodu (maskulinum, femininum, neutrum), pokud je to nutné.

  1. laudavit –

  2. fregistis

  3. novisti

  4. scripsimus

  5. dormiverunt

  6. verberatus sum

  7. secuta est

  8. obliti estis

  9. desertum est

  10. tractae suntPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Expeditio periculosissima apud limitem Romanum - pars tertia

V článku si ověříte porozumění třetí kapitole knihy Tajemství na hranici.

STARTER

Jak v latině fungují přídavná jména

V následujícím článku si vysvětlíme, jak v latině správně používáme přídavná jména. Prozatím si vystačíme s adjektivy 1. a 2. deklinace.
ELEMENTARY

Nejčastější slovesa užívaná v lékařské latině

Procvičte si nejčastěji používaná slovesa, se kterými se setkají studenti lékařských oborů.
Copyright info:

Lenka Jedličková

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.