Lingua Latina

Familia Romana - I

STARTER Vydáno dne 19.03.2011

V tomto článku se můžete on-line naučit slovní zásobu 1. lekce učebnice Lingua Latina per se illustrata, Familia Romana.O učebnici Lingua Latina per se illustrata a o její nové výukové metodě se můžete dočít v článku ZDE. Knihu si pak můžete koupit v e-shopu www.librilatini.cz.

 
-ne - příklonná částice v tázacích větách, do češtiny se nepřekládá

particle -

capitulum
capitulum - obsah, kapitola

noun - -í, n.

duo
duo - dvě

determiner -

 
est - je

verb - sum, esse, fuí, futúrus

 
et - a, i

conjunction -

fluvius
fluvius - řeka

noun - -ií, m. flúmen

 
Graecus - řecký

us, a, um

grammatica
grammatica - mluvnice

noun - -ae, f.

 
imperium - říše, císařský trůn, vláda

noun - -ií, n.

 
in - v

preposition - na otázku kam se pojí s akuzativem, na otázku kde se pojí s ablativem

ínsula
ínsula - ostrov

noun - -ae, f.

 
Latínus - latinský

us, a, um

 
littera - písmeno

noun - -ae, f.

 
magnus - velký

us, a, um adjektivum 1. a 2. deklinace

 
mílle - tisíc

- mília, -ium, n.

multí
multí - mnozí

pronoun - -í, ae, a

 
nón - ne

- záporka

 
num - zda

- uvozuje tázací větu

numerus
numerus - číslo, číslice

noun - -í, m.

óceanus
óceanus - oceán, moře

noun - -í, m.

oppidum
oppidum - město

noun - -í, n.

 
parvus - malý

us, a, um adjektivum 1. a 2. deklinace non magnus

 
paucí - malý počet, málo, několik

-í, -ae, -a

pénsum
pénsum - úloha, úkol

noun - -í, n.

plúrális
plúrális - množné číslo

prímus
prímus - první

determiner - us, a, um

 
próvincia - provincie, území pod správnou římské říše

noun - -ae, f.

 
quid - co?

pronoun - čti /kvid/

 
quoque - také

adverb - klade se za příslušné slovo

 
Rómánus - římský

us, a, um

secundus
secundus - druhý

determiner - us, a, um

 
sed - ale

conjunction -

sex
sex - šest

determiner -

singuláris
singuláris - jednotné číslo

 
sunt - jsou

verb - sum, esse, fuí, futúrus

 
syllaba - slabika

noun - -ae, f.

tertius
tertius - třetí

determiner - us, a, um

trés
trés - tři

determiner -

 
ubi - kde

adverb -

únus
únus - jeden

determiner - us, a, um

vocábulum
vocábulum - slovo, slovíčko

noun - -í, n. verbum, í, n.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Videolekce: Familia Romana-Capitulum secundum II

Další videolekce pro začátečníky, naučíte se nová slovíčka a seznámíte se s genitivem plurálu i singuláru. Tedy odpovíte na otázku: koho, čeho, čí.
PRE-INTERMEDIATE

Familia Romana - IX. lekce

Slovní zásoba z učebnice Familia Romana.

ALL LEVELS

Jak učit podle učebnice Familia Romana?

Libri Latini a ALFA – Asociace učitelů klasické latiny pořádají Metodický seminář k učebnici Familia Romana. Tato učebnice se v Čechách používá již několik let, někteří učitelé si ale nejsou jisti, jakým způsobem z této knihy učit. Připravili jsme pro Vás tedy názorné ukázky výuky podle této učebnice a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé studenty latiny. Přijďte se podívat.
Copyright info:

Hans H. Orberg: Lingua Latina per se illustrata, Pars I. Familia Romana, Domus Latina 2008.
Učebnici můžete zakoupit v eshopu Libri Latini"":[]

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.