Lingua Latina

Familia Romana - IX. lekce

PRE Vydáno dne 08.04.2017

Slovní zásoba z učebnice Familia Romana. 
accurrit - přibíhá

verb - accurrere

albus
albus - bílý

us, a, um

arbor
arbor - strom

noun - -oris, f.

bálat
bálat - bečí

verb - Ovis bálat. Báláre

bibit
bibit - pije

verb - bibere

caelum
caelum - nebe

noun - -í, n. (též se vyskytuje jako coelum nebo v maskulinu jako caelus/coelus)

campus
campus - pole, rovina, pláň
AmE
Přehrát

noun - -í, m.

canis
canis - pes

noun - is, m.

cibus
cibus - pokrm

noun - -í, m.

 
clámor - křik, jásot, nářek

noun - -óris, m.

collis
collis - pahorek, návrší

noun - is, m.

 
déclínat - skloňuje

verb - Discipulus právé déclínat.

 
declínátió - skloňování

noun - -iónis, f.

dens
dens - zub

noun - dentis, m.

 
dúcit - vede

verb - dúcere

 
dum - zatímco, dokud, když

conjunction -

 
errat - bloudí

verb - erráre

ést, edunt
ést, edunt - jí, jedí

verb - ésse

herba
herba - rostlina

noun - -ae, f.

iacet
iacet - leží

verb - iacere

 
impónit - vkládá, pokládá

verb - impónere

 
ipse - sám (osobně)

pronoun - ipse - ipsa - ipsum

látrat
látrat - štěká

verb - látráre

lúcet
lúcet - svítí, osvětluje

verb - lúcere

lupus
lupus - vlk

noun - -í, m.

 
modus - způsob, míra

noun - -í, m.

móns
móns - hora, pahorek, kopec

noun - montis, m.

niger
niger - černý

er, ra, rum

núbés
núbés - mrak

noun - -is, f.

ovis
ovis - ovce

noun - -is, f.

 
pánis - chleba

noun - -is, m.

pástor
pástor - pastýř

noun - -óris, m.

petit
petit - směřuje, míří

verb - petere

 
procul - daleko

preposition - procul á - daleko od

quaerit
quaerit - hledá

verb - quaerere

 
relinquit - nechává

verb - relinquere

 
reperit - objevuje, nalézá

verb - reperíre

rívus
rívus - potok

noun - -í, m. parvus fluvius

silva
silva - les

noun - -ae,f.

sól
sól - slunce

noun - sólis, m.

 
sub - pod
AmE
Přehrát

preposition - pojí se s ablativem i akuzativem

 
suprá - nad

preposition - předložka s akuzativem

terra
terra - země, svět

noun - -ae, f.

timor
timor - bázeň, strach

noun - óris, m.

ululat
ululat - vyje

verb - Lupus ululat. Ululáre

umbra
umbra - stín

noun - -ae, f.

 
úndécentum - jedenáct

- 11

 
ut - jak jako, aby, že

conjunction -

vallis
vallis - údolí

noun - -is, f.

 
vestígium - stopa, šlépěj

noun - ií, n.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka onlinePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Familia Romana - X. lekce

V desáté lekci se seznámíme s dalšími podstatnými jmény třetí deklinace.

ELEMENTARY

Familia Romana - VIII. lekce

Slovní zásoba osmé lekce učebnice Familia Romana. V této lekci se výklad soustředí na zájmena.
ELEMENTARY

Familia Romana - VII. lekce

Slovní zásoba z učebnice Familia Romana
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.