Lingua Latina

Procvičujeme slovní zásobu - klasika #10

ELEMENTARY Vydáno dne 18.03.2011

Pokud studujete z učebnice Familia Romana, možná se vám bude hodit k procvičení i tento článek. Zaměřuje se na slovní zásobu z 9. lekce. Stejně tak ale poslouží k ověření slovní zásoby každého začátečníka.Vyberte z nabídky odpovídající překlad. Po vyhodnocení se vám ukáží správné odpovědi i vysvětlení těch špatných.

  1. Pastýř leží ve stínu. Pástor in ________ iacet.

  2. Vlk hledá potravu v lese. Lupus in silvá cibum ________.

  3. Potravou ovcí jsou rostliny. Cibus ovium sunt ________.

  4. Julie zavírá oči a poslouchá hudbu. Iúlia oculós ________ et músicam audit.

  5. Hledej kost, pse! ________ os, canis!

  6. Otrok jí chléb. Servus pánem ________.

  7. Parvum flúmen ________ appellátur.

  8. Quí ________ est, oculós claudit et dormit.

  9. In silvá multae ________ sunt.

  10. Caelum est ________ terram.

/p>


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme slovní zásobu - klasika #9

Tentokrát budeme vybírat z nabídky a zaměříme se na protiklady.
STARTER

Procvičujeme slovní zásobu - zdrávka #10

Konečně došlo i na třetí deklinaci. Procvičte si slovíčka třetí deklinace.
STARTER

Procvičujeme slovní zásobu - klasika #1

Vyzkoušejte si, jak jste se naučili základní slovíčka, se kterými se setkáte v úvodu svého studia latiny.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.