Lingua Latina

Pech, Jiří: Latina pro gymnázia II. díl - II. lekce /B

PRE Vydáno dne 27.03.2011

Slovní zásoba z komplexní učebnice latiny pro gymnázia.Slovní zásobu uvádíme s laskavým svolením autora učebnice.

aedificó
aedificó - stavět, budovat

verb - -áre, áví, átum

calix
calix - pohár, kalich

noun - -icis, m.

 
Celtae - Keltové

noun - -árum, m.

coniúx
coniúx - manželka, manžel

noun - - ugis, f., m.

cónsúmó
cónsúmó - jíst

verb - -ere, -súmpsí, -súmptum

cónsúmó
cónsúmó - strávit, spotřebovat

adverb - -ere, súmpsí, súmptum

 
cónsúmó - promarnit

verb - -ere, -súmpsí, -súmptum

dégustó
dégustó - okoušet, ochutnat

verb - -áre, -áví, -átum

ecclésia
ecclésia - kostel, církev

noun - -ae, f.

 
ecclésia - národní shromáždění

noun - -ae, f.

 
experior - vyzkoušet

verb - -írí, -pertus sum

 
explicó - rozvinout, vyložit, vysvětlit

verb - -áre, -áví, -átum

famés
famés - hlad, lačnost, chtivost

verb - -is, f.

 
intellegó - poznávat, pochopit, rozumět, vědět

verb - -ere, léxí, léctum

iúdex
iúdex - soudce, rychtář

noun - -dicis, m. historicky

lupus
lupus - vlk

noun - -í, m.

 
míror - divit se, obdivovat

verb - -árí, átus sum

petra
petra - balvan, skála

noun - -ae, f.

 
Petrus - Petr

noun - -í, m.

proximus
proximus - bližní

noun - -í, m.

 
proximus - nejbližší

-us,a,um

 
queror - naříkat, stěžovat si

verb - -í, questus sum

 
quoniam - protože

conjunction -

rívus
rívus - potok

noun - -í, m. parvus fluvius

sopor
sopor - tvrdý spánek

noun - -óris, m.

sopórus
sopórus - spavý, ospalý

-us, a, um

spectó
spectó - dívat se na něco

verb - -áre, áví, átum

spectó
spectó - pozorovat

verb - -áre, áví, átum

 
Stator - Zastavitel

noun - -óris, m.

 
succumbó - podlehnout

verb - -ere, -cubuí, -cubitum

 
tamquam - tak jako, jako

 
tandem - konečně, nakonec, přece jen

adverb -

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Pech, Jiří: Latina pro gymnázia II. díl - III. lekce/B

Další část slovní zásoby z učebnice pro gymnázia.
PRE-INTERMEDIATE

Pech,Jiří: Latina pro gymnázia II. díl - III.lekce /A

Slovníčka z učebnice pro gymnázia.
PRE-INTERMEDIATE

Pech Jiří: Latina pro gymnázia II/1. lekce

Přidejme další soubor slovní zásoby z učebnice pro gymnázia.
Copyright info:

Pech Jiří, Latina pro gymnázia II, Praha 1996

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.