Lingua Latina

Pech, Jiří: Latina pro gymnázia II. díl - III. lekce/B

INTERMEDIATE Vydáno dne 16.06.2011

Další část slovní zásoby z učebnice pro gymnázia.Slovní zásobu uvádíme s laskavým svolením autora učebnice.

 
-ne - příklonná částice v tázacích větách, do češtiny se nepřekládá

particle -

 
á tergó - odzadu, ze zadu, zády, v týlu

adverb -

 
aliquis, aliquid - někdo, něco

pronoun -

 
alius - jiný

us, a, ud

Austria
Austria - Rakousko

noun - -ae, f.

biceps
biceps - dvojhlavý

bicipitis, jednovýchodné adj. músculus biceps

 
creó - volit

verb - áre, áví, átum

 
creó - tvořit

verb - -áre, áví, átum

 
importó - přinášet, dovážet, způsobit

verb - -áre, áví, átum

improbus
improbus - nehodný, nestydatý

us, a, um

 
in numeró esse - být mezi

noun - + genitiv být mezi někým

 
iúró - přísahat

verb - -áre, áví, átum

 
nam - neboť

conjunction -

 
nihilum - nic

noun - -í, n.

 
nónne - což ne

particle - tázací částice

 
num - zda

- uvozuje tázací větu

numerus
numerus - počet, množství

noun - -í, m.

numerus
numerus - číslo, číslice

noun - -í, m.

 
opus est - je zapotřebí

phrase - s abl.

pariés
pariés - stěna, zeď

noun - -etis, m.

pecúnia
pecúnia - peníze

noun - -ae, f.

pecúnia
pecúnia - jmění, majetek

noun - -ae, f.

 
potior - zmocnit se (něčeho), dobýt (něco)

verb - -írí, potítus sum (s abl. nebo gen.)

 
putó - myslit, domnívat se

verb - áre, áví, átum

 
putó - cenit, vážit si

verb - -áre, áví, átum

 
putó - čistit, ořezávat

verb - -áre, áví, átum

 
putó - počítat

verb - -áre, áví, átum

 
quantum - jak mnoho, kolik

adverb -

 
quáré - proč

particle -

 
quáré - pročež, takže

particle -

 
quáré - aby tím

conjunction - ut eá ré

 
reddó - dát zpět, vracet

verb - -ere, reddidí, redditum

 
reddó - ustanovit

verb - -ere, reddidí, redditum

 
reliquus - ostatní

us, a, um

 
reliquus - zbylý, zbývající

us, a, um

saevus
saevus - zuřivý, lítý, vzteklý

us, a, um

 
servió - sloužit

verb - -íre, íví, ítum

 
sors - los, losování, věštba

noun - sortis, f.

 
sors - životní úděl, osud

noun - sortis, f.

 
tantum - tak velice, tolik, jen tolik

adverb -

 
tantum - jen, pouze

particle -

tergum
tergum - záda, hřbet, zadní strana

noun - -í, n.

terror
terror - hrůza, strach, zděšení

noun - -óris, m.

trístis
trístis - smutný

is, e

 
tús - kadidlo

noun - túris, n.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pech, Jiří: Latina pro gymnázia II. díl - II. lekce /B

Slovní zásoba z komplexní učebnice latiny pro gymnázia.
PRE-INTERMEDIATE

Pech,Jiří: Latina pro gymnázia II. díl - III.lekce /A

Slovníčka z učebnice pro gymnázia.
PRE-INTERMEDIATE

Pech Jiří: Latina pro gymnázia II/1. lekce

Přidejme další soubor slovní zásoby z učebnice pro gymnázia.
Copyright info:

Pech, Jiří: Latina pro gymnázia 2. díl, Praha 1996

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.