*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Verba docent - exempla trahunt

ALL LEVELS Vydáno dne 18.11.2011

Seznamte se s novou učebnicí latiny z pera pana Jana Kalivody, kterou nakladatelství Karolinum vydalo začátkem listopadu 2011.Verba docent - exempla trahunt

verba docent - exempla trahunt

Kniha má podtitul Učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů, živých slov a rčení. A přesně tak je také koncipovaná.

Podívejme se tedy spolu na tuto novinku nakladatelství Karolinum. Na celkem 141 stranách nalezneme ve 31 kapitolách ucelený výklad latinské mluvnice podaný na ukázkách celkem 122 latinských citátů. Skutečně. Závěr knihy pak tvoří slovník použité slovní zásoby, přehledné tabulky deklinací, konjugací a dalších gramatických jevů a soupis všech použitých citátů. Jak se na tak malý prostor může vejít výklad celé latinské mluvnice?

Autor vyšel ze stále se zvyšujícího zájmu o význam jednotlivých citátů a na jejich vysvětlení založil svůj výklad latinské mluvnice. Na začátku knihy stojí kapitola o latinské výslovnosti a délkách slabik, i ta uvádí příklady z citátů. Následuje kapitola o první a druhé deklinaci a s ní citáty jako např. Magna charta, Cloaca maxima, Eventus stultorum magister a další. Všechny jsou nejen rozebrány z pohledu probíraného mluvnického jevu, ale je uveden také překlad a význam citátu popř. další informace související s jeho vznikem či používáním. Tímto způsobem se postupně přeneseme přes úplné latinské základy až k poměrně náročné mluvnici - gerundiím, perfektům, konjuntivům, infinitivním vazbám a podobně, přičemž rozsah a složitost zkoumaných citátů odpovídá stoupající náročnosti mluvnického výkladu.

Výklad je srozumitelný a určitě vstřebatelný jak pro začátečníka, tak pro pokročilejšího studenta. Student - začátečník (samouk) zde najde základní poučení o latinské gramatice a současně může mít radost z překladu více či méně známých citací, pokročilý student si se zalíbením projde jednotlivé citace a sám se může zamyslet nad jejich gramatickou strukturou.

Je třeba ale dodat, že se nejedná o klasickou učebnici. Nenajdete zde cvičení ani soupisy slovní zásoby u každé lekce. Kniha je ale určitě pohlazením na duši každého zájemce o latinský jazyk a jako takovou ji mohu každému vřele doporučit. Knihu je možno zakoupit v eshopu Libri Latini. Doporučená prodejní cena je pak 180,- Kč.

 

 Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Rubriky na našem webu

Co všechno vám naše webové stránky nabízejí, kde najdete cvičení, písničky, vysvětlení gramatiky nebo slovní zásobu, se můžete dočíst v tomto článku.
ALL LEVELS

Živá latina (nejen) na internetu

Je latina mrtvý jazyk? Seznamte se s živou latinou, latinskými spolky a školami v Evropě, České republice i jinde ve světě.
STARTER

Jak poznáme deklinace nebo konjugace?

Již po velmi krátké době studia latiny mají studenti obvykle vtíravý pocit, že latina má tolik koncovek, že není nijak možné se v nich orientovat. Sice vás nepřesvědčím hned, že tomu tak není, alespoň si spolu ukážeme základní pravidla.
Copyright info:

Jan Kalivoda: Verba docent – exempla trahunt, Karolinum 2011

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář