Lingua Latina

Marcus dé familiá

ELEMENTARY Vydáno dne 14.05.2012

Chcete si procvičit slovíčka týkající se členů rodiny? Máte rádi číslovky? Pak si poslechněte vyprávění Marca o své velké rodině, pokuste se sestavit její „strom“ a k jednotlivým členům rodiny dopsat věk a další informace.Marcus dé familiá

Marcus

Salvéte, amící! Nómen mihi TTT *1 Marcus est, quíndecim annós nátus sum et dé familiá meá vóbís narráre voló.

Gáius
 

Pater meus Gáius nóminátur. Annum trícesimum quintum agit et mercátor est. TTT *2

 
Iúlia

Máter eius, avia mea, Rómae habitat. Ibi in fériís semper sumus. Nómen eí Iúlia est. Marítus eius iam tempus longum mortuus est, itaque avia paterna mea vidua est.

QuintusSed eius pater, proavus meus, statim vívit. Nómen eí Quíntus est et annum úndénónágésimum agit! Nátú maximus omnium in nostrá familiá est.

 

MaríaMátrí meae nómen María est. Ea annós trigintá únum náta est et domí labórat. Parentés eius nóbíscum habitant. Avia máterna mea et socrus patris meí Lucia nóminátur. Avus máternus meus et socer patris meí Octaviánus est. Pater meus cum iís relátiónés optimás habet et etiam ií generum suum amant.

 
Sextus

Frátrem únum nátú minórem habeó, nómen eí Sextus est et quartum decimum annum agit.
Etiam sorórem parvam habeó. María nóminátur, ut máter mea, et quínque annós náta est.

Pater meus ex familiá magná oritur, itaque multás amitás et multós patruós habeó, quí líberós plúrimós habent, itaque etiam multós frátrés patruelés multásque sorórés patruelés habeó. Máter mea fília sóla est, itaque núllum avunculum, núllam máterteram et núllós sobrínós habeó.

Sed tamen familia mea maxima est! Nónne putátis? TTT *3

 

ZDE se můžete dozvědět něco více o vyjádření věku v latině.
ZDE si můžete procvičit slovíčka týkající se členů rodiny.
ZDE si můžete ověřit, jak jste článku porozuměli.

Překlad:
  1. tzv. dativ přivlastňovací se slovesem být = patří mi jméno, jmenuji se
  2. o způsobech vyjádření věku si přečtěte v samostatném článku (více odkaz pod tímto článkem)
  3. Nemyslíte?


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Dé aetáte aureá

K procvičení mluvnice jsou nejlepší jednoduché texty. Tentokrát se přeneseme do římského bájesloví a dozvíme se něco o zlatém věku, kdy se lidé vzájemně ctili a nevedli války.
STARTER

Dé animálibus

Jednoduché textíky pro začátečníky na téma zvířátka.
PRE-INTERMEDIATE

Dé capellís

Na prázdninová slunečná odpoledne jsem pro vás připravila českou pohádku v latinském podání. Obrázky nám tentokrát namaloval Jan Čečák ml.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.