Lingua Latina

Letni latinská studia v Římě

ALL LEVELS Vydáno dne 22.02.2013

Accademia Vivarium Novum nabízí i pro tyto prázdniny intenzivní kurzy latiny pro studenty i studentky a také pro učitele latinského jazyka. Podrobnosti v článku.accademia

Letní škola latinských studií – Accademia Vivarium Novum

Accademia Vivarium Novum pořádá v době od 24.6. do 17.8. 2013 celkem 3 latinské kurzy – latina I, II a pro učitele. Je možné absolvovat všechny tři kurzy, ale třeba také každý jeden zvlášť. Ačkoli na Accademii smějí studovat jen muži, letní škola je přístupná také ženám.

Latina I – je určena začátečníkům. Studenti se naučí základům morfologie, syntaxe a naučí se 1800 nejfrekven­tovanějších latinských slovíček. Výstupem je kromě jiné schopnost číst jednodušší originální latinské texty. Kurz je rozvržen do 156 vyučovacích ho­din.

Latina II – kurz začíná po skončení kurzu Latina I. Je určen absolventům kurzu I a také všem, kteří již mají základní znalosti latinské mluvnice. Navíc se studenti naučí dalších 1600 latinských slovíček. Budou schopni na konci kurzu plynule číst latinské autory: Cicerona, Sallustia, Livia, Horatia, Senecu, Petronia, Plinia mladšího, Eutropia a mnoho dalších. Tento kurz je rozvžen na dalších 156 vyučovacích ho­din.

Latina III – Tento modul navazuje na předchozí dva a počítá s další mnohahodinovou dotací. Jeho otevření je ale podmíněno alespoň 20 hlavou účastí. Je určen speciálně pro učitele latinského jazyka, kteří by se rádi zdokonalili ve výukových metodách a postupech při výuce latiny. Je zaměřen na nové metody výuky latiny, aby byli učitelé schopni vysvětlit svým studentům obsahy i formu děl starověkých, středověkých i moderních latinských autorů. Klade důraz na plynulé používání latinského jazyka v každodenních situacích, v závěru kurzu by měl každý účastník být schopen latinsky plynně hovořit i psát.

Veškeré další informace týkající se kurzu – jako např. ubytovací řád a cenu kurzu – najdete přímo na stránkách Accademie. Accademia Vivarium NovumPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Aplikace - Latinská slovíčka

Na podzim roku 2017 začala vznikat aplikace k výuce slovní zásoby latiny. Je dostupná z google play a je zdarma. Naučit se v ní můžete slovní zásobu z učebnic, které se běžně používají v Čechách.

ALL LEVELS

Rosaciola

Rosaciola je název latinského DVD, na kterém najdete v latině namluvenou pohádku o Šípkové Růžence, ovšem zasazené do prostředí starověkého Říma.
PRE-INTERMEDIATE

Laura Gibbs: Leo et canis

Laura Gibbs na svém webu nabízí ke čtení 1000 bajek pro mírně pokročilé. Uvádíme je s vysvětlivkami. Laura Gibbs olim fabulas Aesopianas scripsit, quas vobis explicatas propono.

Copyright info:

http://vivariumnovum.net/…latin-school#6

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.