*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Před Draculou

INTERMEDIATE Vydáno dne 11.02.2014

Na začátku letošního roku vyšla zajímavá kniha s podtitulem archeologie upíra. Její součástí jsou také středověké a raně novověké latinské texty o upírech s českým překladem. S laskavým svolením nakladatelství Argo Vám v tomto článku jeden zajímavý latinský text o upírech ukážeme.



Ukázka latinského textu z knihy Tommasa Bracciniho Před Draculou s podtitulem archeologie upíra.

Před Draculou

S laskavým svolením nakladatele Vám přinášíme ke čtení zajímavý textík. Našla jsem ho při listování ve zcela nově vydané knize o upírech. Latinských textů včetně českých překladů obsahuje kniha celou řadu, a protože téma určitě není nudné, můžete se těšit na zajímavý obsah. Knížku samu pak můžete zakoupit přímo u vydavatele ZDE nebo v eshopu Libri Latini

Pro naše účely jsem pochopitelně vybrala kratší a jednodušší text.

De Ferrariis, Popis Salenta, 1558, s. 116 – 117

Quanta caligo TTT detinet humanos animos, aliqui TTT rationales, et divinos, ut non ab re quis credere possit TTT, omnia humana simillima esse TTT his quae dicemus phantasmatis. Sunt qui credunt mulieres quasdam maleficas, seu potius veneficas medicamentis delibutas TTT, noctu in varias animalium formas verti, et vagari, seu potius volare per longinquas regiones, ac nuntiare, quae ibi aguntur, choreas per paludes ducere TTT, et demonibus congredi, ingr/117/edi et egredi per clausa ostia et foramina, pueros necare, et nescio quae alia deliramenta TTT: et quo maxime mireris sunt TTT in hac re gravissimae Pontificum censurae. Similis est Brocolarum fabula, quae totum Orientem coepit: aiunt eorum que sceleste vitam notis et amicis apparere, animalibus vesci, pueros fugere /sic/ et necare, deinde in sepulcra everti. Superstitiosa gens TTT sepulchra effodit, ac scisso cadavere, detractum cor exurit, atque in quattuor ventos, hoc est in quattuor mundi plagas cinerem proijcit: sic cessare pestem credit TTT. Et si fabula ea sit TTT, exemplum tamen praebet nobis, quam invisi sint, et execrabiles omnibus ii qui male vixerunt, et viventes et mortui TTT.



Pokračovat můžete zde:

ADVANCED

Latinské originální texty

Procvičovací věty a články v učebnicích latiny nejsou většinou moc zajímavé ani zábavné. Někdy to u studentů může vzbudit až pochybnosti, jestli byl latinsky vůbec někdy napsán nějaký smysluplnější text než „Femina puellam laudat.“ Věřte, že byl!
ALL LEVELS

Latinské knihy - Libri Latini

V novém e-shopu Libri Latini najdete latinské knihy, učebnice, slovníky, mluvnice a další pomůcky k výuce latinského jazyka. Všechno na jednom místě.
PRE-INTERMEDIATE

Slovíčka k textu Tres Porcelli

Fairy Tales in Latin je soubor 12 známých pohádek v latinském podání. Součástí knihy je drobný slovník, ale pouze latinsko-anglický. Proto připojujeme potřebná slovíčka, prozatím k první pohádce.
Copyright info:

Tommaso Braccini: Před Draculou, archeologie upíra, Argo, 2014

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář